Parama inovacijų plėtrai

Siekiant skatinti inovacijas ir jų plėtrą, teikiama finansinė, mokestinė, konsultacinė (informacinė) parama verslo įmonėms.