BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Inovacijų paklausos skatinimas

 Inovacijų pirkimai

Inovatyvūs viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai yra būdas skatinti inovacijas viešajame sektoriuje. Viena iš Lietuvos inovacijų sistemos silpnųjų pusių yra nepakankamas inovacijų paklausos priemonių naudojimas. Dėl šios priežasties sudėtinga paskatinti privatų sektorių diegti inovacijas tokiose strategiškai svarbiose srityse kaip energijos vartojimas, sveikatos apsauga, atliekų tvarkymas ir kitose. Kasmet viešiesiems pirkimams Lietuvoje išleidžiama daugiau kaip 4 milijardai eurų valstybės biudžeto lėšų, kurios galėtų būti naudingos skatinant inovacijas – didinant inovatyvių sprendimų paklausą. Šiuo metu Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta netiesioginė galimybė vykdyti inovatyviuosius viešuosius pirkimus, taikant naujas pirkimo procedūras. Lietuvoje gali būti taikomi nauji pirkimo metodai – konkurencinis dialogas ir inovacijų partnerystė, kurie sudaro galimybę pirkimo vykdytojui pradiniame pirkimo etape konsultuotis su tiekėjais dėl šiuolaikiškiausių projekto įgyvendinimo sprendinių. Įgyvendinti inovatyvius projektus padeda ir Viešųjų pirkimų įstatyme numatytos kitos nuostatos (pavyzdžiui, techninė specifikacija gali būti parengta apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, numatant alternatyvių pasiūlymų pateikimo galimybę). Nors viešuosius pirkimus reguliuojantys teisės aktai leidžia vykdyti inovatyviuosius viešuosius pirkimus, pirkimo vykdytojai jų vengia. Dėl kompetencijos ir praktikos stokos jie nelinkę prisiimti papildomos rizikos, susijusios su inovatyvaus sprendimo įsigijimu, trūksta rekomendacijų, kaip reikėtų vykdyti inovatyviuosius viešuosius pirkimus. Tam Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė Inovatyviųjų viešųjų pirkimų gaires, kuriomis skatina pirkimo vykdytojus vadovautis vykdant inovatyviuosius viešuosius pirkimus.

Inovatyvusis viešasis pirkimas – viešasis pirkimas, kai pirkimo vykdytojas pasirenka pirkimo būdą, numato atitinkamus pirkimo vertinimo kriterijus, prašo pateikti alternatyvius pasiūlymus ir (arba) techninėje specifikacijoje įtraukia reikalavimus, kurie užtikrina, kad pirkimo vykdytojas įsigytų tuos inovatyvius produktus, kurie geriausiai tinka pirkimo vykdytojo funkcijoms efektyviai atlikti ar strateginiams tikslams pasiekti (Inovatyviųjų viešųjų pirkimų gairės, patvirtintos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 4-938).

Minėtose gairėse ne tik apibrėžiamos pagrindinės inovacijų paklausos skatinimo priemonių sąvokos, bet ir atskleidžiama šių priemonių panaudojimo svarba ir nauda ne tik viešajam sektoriui, siekiančiam įsigyti geresnės kokybės produktų, leidžiančių efektyviau vykdyti viešąsias funkcijas, bet ir kitiems rinkos dalyviams. Inovatyviųjų viešųjų pirkimų gairėmis siekiama paskatinti pirkimo vykdytojus naudojantis esamos viešuosius pirkimus reglamentuojančios teisinės bazės galimybėmis, įsigyti geresnės kokybės, pirkimo vykdytojų poreikius labiau atitinkančių prekių, paslaugų ar darbų, kurie pagerintų viešųjų paslaugų kokybę ir (ar) pirkimo vykdytojų funkcijų vykdymo efektyvumą, taip pat paskatintų inovacijų paklausą rinkoje.

Europos Komisijos (EK) vadove „Viešieji pirkimai – varomoji inovacijų MVĮ ir viešųjų paslaugų sektoriuje jėga" (angl. Public Procurement as a Driver of Innovation in SMEs and Public Services) bendrais bruožais apibūdinta, kokia Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama gali pasinaudoti politikos formuotojai finansuodami ir skatindami inovatyviuosius viešuosius pirkimus.

Inovatyviųjų viešųjų pirkimų platforma (angl. Procurement of Innovation Platform) yra sukurta siekiant valdžios institucijoms, viešųjų pirkimų vykdytojams, politikos formuotojams, tyrėjams ir kitoms suinteresuotosioms šalims padėti pasinaudoti visomis inovatyviųjų viešųjų pirkimų galimybėmis. Bendradarbiaujant su EK ir vadovaujantis 2014 m. priimtomis ES viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis direktyvomis buvo parengtos Inovatyviųjų viešųjų pirkimų gairės pirkimo vykdytojams (angl. Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation). Leidinyje pateikiama praktinė informacija apie inovatyviųjų viešųjų pirkimų ir ikiprekybinių pirkimų vykdymą.

EK yra parengusi Inovatyvių sprendimų viešuosiuose pirkimuose geros praktikos 10 elementų vadovą (angl. Guide on dealing with Innovative solutions in Public procurement. 10 elements of good practice). Vadove pateikiama 10 gerosios patirties pavyzdžių, kaip siekiant suderinti pirkimo vykdytojų inovatyvius poreikius bei tiekėjų inovatyvius sprendimus ir pasiūlymus galima skatinti inovacijas vykdant viešuosius pirkimus (pavyzdžiui, prieš vykdant viešuosius pirkimus ištirti rinką, viešai ir iš anksto paskelbti apie savo inovatyvius poreikius, leisti tiekėjams prieš vykdant viešuosius pirkimus teikti inovatyvių savo sprendimų pasiūlymus, kad pirkimo vykdytojas galėtų nuspręsti, koks inovatyvus sprendimas atitinka jo poreikius).

2018 m. EK paskelbė Inovacijų pirkimų gaires (angl. Guidance on Innovation Procurement), kuriose patariama, kaip įgyvendinti inovacijų pirkimus, pateikiama daug gerosios praktikos pavyzdžių. 

Ikiprekybiniai pirkimai

Vienas iš būdų svarbiems socialiniams iššūkiams viešajame sektoriuje spręsti yra ikiprekybiniai pirkimai arba vadinamieji valstybės užsakymai moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP), kai valstybė socialiniams uždaviniams spręsti perka MTEP paslaugas. Per ikiprekybinius pirkimus didinami įmonių inovaciniai gebėjimai, aktyvinama inovacinė veikla, prisidedanti prie verslo ir mokslo partnerystės skatinimo kuriant produktus, reikalingus valstybės socialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti (Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 709). 

Šiuo nutarimu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (toliau – MITA) yra pavesta administruoti ikiprekybinius pirkimus, taip pat teikti metodinę ir kitą pagalbą pirkimo vykdytojams ir dalyviams (daugiau informacijos). MITA, siekdama sumažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius viešajame sektoriuje ugdant pirkimo vykdytojų kompetencijas ikiprekybinių ir inovatyviųjų viešųjų pirkimų vykdymo srityje parengė metodinę medžiagą Naujo tipo (inovatyviųjų ir ikiprekybinių) viešųjų pirkimų skatinimui.

 

 

 

 

 

 

  

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-03