BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Mokestinės lengvatos investicijoms

 

Pelno mokesčio lengvatos investicijoms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

Lietuva siekia sustiprinti aukštą pridėtinę vertę kuriančias pramonės šakas bei paskatinti verslą investuoti į mokslo laimėjimus ir aukštąsias technologijas.

2008 metų balandį Seimas priėmė Finansų ministerijos parengtus Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus dėl šio mokesčio lengvatų investicijoms į MTEP. Iš Europos Sąjungos (ES) 2007-2013 metų struktūrinės paramos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) skirta 2,3 milijardo litų (10 proc. visos struktūrinės paramos), 2014-2020 m. periodui ES iš viso skirta beveik 396 milijonai eurų programos 1 prioritetui „Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ ir 2021-2027 periodui ES iš viso skirta 397,6 milijonų eurų programos 1 prioriteto Pažangesnė Europa 1.1. uždaviniui „Stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas“.

Mokslinių tyrimų ir inovacinių pajėgumų stiprinimas bei pažangiųjų technologijų diegimas yra aktualus siekiant ES ir nacionalinio lygmens dokumentuose iškeltų tikslų. Lietuvoje iškelti MTEP finansavimo rodiklio tikslai 2021–2030 m. nacionaliniame pažangos plane (toliau – NPP) numatyta, kad išlaidos MTEP 2025 m. turi siekti 1,5 proc. BVP, o 2030 m. – 2,2 proc. BVP.

Lengvatos investicijoms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

Nuostatos dėl pelno mokesčio lengvatos investicijoms į MTEP orientuotos į įmones, kurios savo veikloje kuria naujoves - naujas medžiagas, technologijas, sukuriančias aukštą pridėtinę vertę.

Investicijoms į MTEP taikomos šios lengvatos:

1. Padidinti sąnaudų atskaitymai (MTEP sąnaudų lengvata). Leidžiama tris kartus iš pajamų atskaityti įmonių sąnaudas patirtas atliekant MTEP, taip pat įsigyjant nustatytose užsienio valstybėse atliktus MTEP. Tai papildoma paskata, nes įprastai sąnaudos atskaitomos tik vieną kartą;

2. Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto amortizacija. Leidžiama nurašyti į sąnaudas MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo kainą per dvejus metus (iki šiol ši kaina į sąnaudas buvo perkeliama per 3-8 metus);

3. Intelektinės nuosavybės pajamų lengvata (5 % mokestis pelnui iš intelektinės nuosavybės) . Leidžiama sumažinti pelno mokesčio tarifą nuo 15 % iki 5 % pelno daliai, apskaičiuotai iš įmonės MTEP veikloje sukurto (intelektinės nuosavybės) turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus)

4. Apmokestinamojo pelno įmonėms, investuojančioms į esminį technologinį atsinaujinimą sumažinimas (pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto). Įmonė, vykdanti investicinį projektą – atliekanti investicijas į ilgalaikį turtą, skirtą naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumams didinti, arba naujam gamybos (ar paslaugų teikimo) procesui įdiegti, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat tarptautiniais išradimų patentais apsaugotoms technologijoms įdiegti, gali sumažinti už mokestinį laikotarpį apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną iki 100 % (nuo 2018 m.)

Kokios sąnaudos priskiriamos prie MTEP darbų sąnaudų nustatyta 2008 m. lapkričio 19 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1183.

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra yra vieni iš pagrindinių ekonomikos vystymąsi bei konkurencingumą skatinančių veiksnių.

Specialios mokestinės paskatos įmonių investicijoms į MTEP yra reikalingos, kad verslas būtų suinteresuotas šias investicijas plėtoti. Pasaulinė praktika pripažįsta, jog mokesčių lengvatos daro teigiamą poveikį šiai veiklai, ypač proceso pradžioje, kai verslo investicijose į MTEP siekiama esminio persilaužimo.

Be to, mokestinė lengvata yra reali paskata apskaitoje tiksliai fiksuoti ir išskirti veiklą, susijusią su MTEP.

Lengvatos investicijoms į technologinį atsinaujinimą

Siekdama didinti šalies įmonių produktyvumą, konkurencingumą ir energetinį efektyvumą, 2008 m. pabaigoje Lietuva priėmė pelno mokesčio lengvatą, leidžiančią iki 50 proc. sumažinti apmokestinamąjį pelną įmonėms, investuojančioms į esminį technologinį atsinaujinimą.

Šia lengvata gali pasinaudoti įmonės, investuojančios į ilgalaikį turtą, skirtą:

1. Naujų, papildomų produktų gamybai/paslaugų teikimui arba minėtų veiklų pajėgumams didinti,

2. Naujo gamybos/paslaugų teikimo proceso įdiegimui,

3. Esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui,

4. Tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui.

Minėtas ilgalaikis turtas, naudojamas įgyvendinant investicinį projektą, turi būti:

1. Priskirtinas Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms: „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“,

2. Nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

Ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, įmonės veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau negu trejus metus.

Pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 38(2), 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 40(1) straipsniu ir IX(1) skyriumi Įstatymas (IX skyrius. Apmokestinamojo pelno sumažinimas, 46 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-03