Tarptautinis bendradarbiavimas

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. 4-5 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo technologijų ir inovacijų srityje prioritetinių valstybių sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo technologijų ir inovacijų srityje prioritetinių valstybių sąrašas sudarytas remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kitų institucijų ekspertų tyrimų išvadomis bei vertinant užsienio valstybių inovatyvumo lygį, išlaidas MTEP, eksporto potencialą, bendrų patentų skaičių, susiformavusius tarpvalstybinius  ekonominius ryšius, bendradarbiavimą su Lietuvos Respublika Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje Horizontas 2020.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-11