BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Nacionalinė pramonės skaitmeninimo platforma „Pramonė 4.0“

2016 m. balandžio 19 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą Nr. COM(2016)180 „Europos pramonės skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais“ (toliau – Komunikatas), kurį sudaro politikos priemonių kompleksas, skirtas padėti Europai pasinaudoti skaitmeninių technologijų pažangos nulemtomis galimybėmis ir taip vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu užtikrinti Europos konkurencingumą ir visuotinę gerovę.

Viena iš Komunikate nurodytų priemonių, kurių Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės imasi, kad pasinaudotų skaitmeninių inovacijų pramonėje teikiamomis galimybėmis, – nacionalinių pramonės skaitmeninimo platformų steigimas. Šiuo metu 15 ES valstybių narių yra įsteigusios nacionalines platformas, tarp kurių ir Lietuvos Respublika. Siekiant užtikrinti visų šių nacionalinių iniciatyvų sukoordinavimą, Europos Komisija 2017 m. kovo 23 d. sudarė ES koordinacinį forumą – Europos nacionalinių pramonės skaitmeninimo iniciatyvų platformą. Pagrindinis nacionalines iniciatyvas apjungiančios platformos tikslas – sutelkti visas nacionalines pramonės skaitmeninimo iniciatyvas ir užtikrinti bendrą sutarimą tarp ES valstybių narių, regionų ir privataus sektoriaus dėl Europos pramonės skaitmeninimo tikslų sustiprinti ES konkurencingumą skaitmeninių technologijų atžvilgiu ir užtikrinti, kad kiekvienas verslas Europoje, nepriklausomai nuo to, kokio jis dydžio, kuriame sektoriuje veikia, ar kurioje vietoje yra įsikūręs, galėtų pasinaudoti skaitmeninių inovacijų teikiamais privalumais, siekimo.

Siekiant neatsilikti nuo pasaulinių tendencijų ir pasinaudoti naujo pramonės raidos etapo suteikiamomis galimybėmis 2016 m. spalį Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu buvo sudaryta darbo grupė nacionalinės platformos steigimo ir vystymo klausimams spręsti, bendram tikslui apjungusi valdžios institucijų, verslo, pramonės ir akademinės bendruomenės atstovus. Ši darbo grupė atliko parengiamuosius platformos steigimo darbus, kurių rezultatas – 2017 m. viduryje įsteigta pirmoji Baltijos šalyse Nacionalinė pramonės skaitmeninimo platforma „Pramonė 4.0“ (toliau – Platforma). Šios Platformos paskirtis yra per platų socialinių partnerių dialogą suderinti verslo, pramonės, akademinės bendruomenės ir valdžios institucijų veiksmus, skatinančius įmonių konkurencingumo didėjimą. Platforma savo veiklą orientuoja Nacionalinė pramonės konkurencingumo komisija „Pramonė 4.0“ (toliau – Pramonės konkurencingumo komisija) patvirtintų 5 veiklos krypčių atžvilgiu – skaitmeninės gamybos, skaitmeninimą skatinančių paslaugų, žmogiškųjų išteklių, standartizavimo ir teisinio reguliavimo bei kibernetinės saugos. 2019 m. lapkričio 29 dieną Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu buvo sudaryta šeštoji teminė darbo grupė - žiedinės ekonomikos pramonės skaitmeninimo.

Platforma savo veiklą vykdo keliais lygmenimis:

  •  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 344 „Dėl Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ sudarymo (toliau – Nutarimas Nr. 344) yra sudaryta Pramonės konkurencingumo komisija, kuri yra sutelkusi aukšto lygio Vyriausybės, asociacijų, pramonės ir mokslo atstovus ir veikia kaip strateginis Platformos organas. Pagrindinis šios komisijos uždavinys yra pramonės skaitmeninimo iniciatyvos „Pramonė 4.0“ įgyvendinimo Lietuvoje koordinavimas;

  • Siekiant užtikrinti sklandžią Platformos veiklą, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 4-510 „Dėl Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ koordinacinės grupės sudarymo“ sudaryta Platformos koordinacinė grupė (toliau – Koordinacinė grupė). Pagrindinis Koordinacinės grupės uždavinys – atsižvelgiant į Platformos teminių darbo grupių pateiktas rekomendacijas ir kitą analitinę informaciją Platformos veiklos krypčių atžvilgiu, rengti ir teikti motyvuotus pasiūlymus Pramonės konkurencingumo komisijai;

  • Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymais sudarytos 6 nuolatinio pobūdžio teminės darbo grupės – Skaitmeninės gamybos, Skaitmeninimą skatinančių paslaugų, Žmogiškųjų išteklių, Standartizavimo ir teisinio reguliavimo, Kibernetinės saugos darbo grupės, Žiedinės ekonomikos pramonės skaitmeninimo. Šiuo metu teminės darbo grupės jungia daugiau nei 90 įvairių sričių ekspertų, kurie yra sutelkti ekspertinei pagalbai teikti ir techniniam darbui atlikti, t. y. generuoti idėjas Platformos veiklos krypčių atžvilgiu, kurios būtų nukreiptos į Lietuvos pramonės produktyvumo ir konkurencingumo didinimą. Šiam tikslui pasiekti, teminėms darbo grupėms yra pavesta savo veiklos krypties klausimais rengti ir teikti Koordinacinei grupei konkrečias rekomendacijas kartu nurodant ir siūlomus atitinkamus veiksmus.

Užtikrinant skirtingų suinteresuotųjų šalių atstovavimą ir jų tarpusavio interesų derinimą, į kiekvieno Platformos organo sudėtį yra įtrauki tiek viešojo sektoriaus, tiek verslo, pramonės, akademinės bendruomenės atstovai.

Įsteigtai platformai vadovauja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu yra paskirtas pirmininkauti Nacionalinei pramonės konkurencingumo komisijai „Pramonė 4.0“ kaip strateginiam Platformos organui.

1 paveikslėlis. Nacionalinės pramonės skaitmeninimo platformos „Pramonė 4.0“ struktūra

Nutarime Nr. 344 kaip viena iš Pramonė konkurencingumo komisijos užduočių nustatyta bent kartą per metus teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ataskaitą ar informaciją apie Pramonės konkurencingumo komisijai pavestų užduočių įgyvendinimą. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė Pramonės konkurencingumo komisijos 2017 metų veiklos ataskaitą, kurioje nurodomi atlikti darbai 2017 metais, taip pat planuojami pagrindiniai 2018 metų darbai. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikta veikos ataskaita LR Ministro Pirmininko pavedimu buvo pateikta susipažinti visoms Lietuvos Respublikos ministerijoms.

Pramonės konkurencingumo komisijos 2017 m. veiklos ataskaita 

Pramonės konkurencingumo komisijos 2018 m. veiklos ataskaita

Pramonės konkurencingumo komisijos 2019 m. veiklos ataskaita

Pramonės konkurencingumo komisijos 2020 m. veiklos ataskaita

 

 

Aktualūs teisės aktai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-08