BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Projektai

Siekiant neatsilikti nuo pasaulinių ir Europinių tendencijų, prisitaikyti prie Klimato kaitos reikalavimų,  pasinaudoti naujo pramonės raidos etapo suteikiamomis galimybėmis, didinant Lietuvos pramonės konkurencingumą, produktyvumą ir integraciją į Europos ir Pasaulio aukštos pridėtinės vertės grandines, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau - EIMIN) inicijavo ir įgyvendina keletą projektų, aktyviai dalyvauja Europos Komisijos (toliau – EK) iniciatyvose.

Apie EIMIN įgyvendinamus projektus

2017 m. pateikė dvi paraiškas dalyvauti Europos Komisijos paskelbtuose projektuose, kuriais siekiama (I) spręsti pramonės skaitmeninės transformacijos keliamus iššūkius bei pasinaudoti jos suteikiamomis galimybėmis; (II) plėtoti pramonės transformaciją regionuose (regionai - NUTS2) ir užtikrinti regionų konkurencingumo didinimą, sumanios specializacijos pagrindu.  EK įvertinusi gautas paraiškas, jų aktualumą, atrinko  ir patvirtino EIMIN dalyvavimą abejuose projektuose. Projektai pradėti įgyvendinti 2018 m. kovo mėn. EIMIN atstovams pasirašius sutartis su EK dėl paramos projektų įgyvendinimui suteikimo.

I projektas. Šio projekto tikslas - strateginio Nacionalinės pramonės skaitmeninimo iniciatyvos įgyvendinimo veiklos plano (toliau – Strateginis veiklos planas) parengimas ir rekomendacijų EINMIN, kaip stiprinti ir didinti pramonės konkurencingumą per skaitmeninimą, pateikimas. Šio projekto įgyvendinimas remiamas pagal 2017–2020 metų struktūrinių reformų rėmimo programą, patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. gegužės 17 d. reglamentu ES 2017/825 dėl 2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programos sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 1305/2013.

Strateginis veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos pirmojo posėdžio metu patvirtintas pramonės skaitmeninimo platformos „Pramonė 4.0“ darbo grupių veiklos kryptis. Todėl 2018 metais parengtas „Lietuvos pramonės skaitmeninimo gairės ir veiksmų planas 2019-2030 m.m.“  fiksuojamas, kaip platformos „Pramonė 4.0“ darbo planas.

Įgyvendinant projektą, buvo atlikta:

1. Dabartinės situacijos Lietuvoje ir ES analizė

2. Parengtos rekomendacijos, kurios numato Lietuvos pramonės konkurencingumo per skaitmeninimą stiprinimo ir didinimo, kelius.

3. Parengtas strateginis veiklos planas*.

4. 2018 11 30  EIMIN‘e buvo organizuota Tarptautinė konferencija „ Lithuanian Industry Digitalization Roadmap 2019 – 2030. What‘s next?“, kurioje visiems suinteresuotiesiems (tame tarpe ir EK atstovams) buvo pristatytas kelrodis ir jo įgyvendinimo veiksmų planas.

* Šio strateginio veiklos plano parengimas Europos Komisijos 2018 m. gegužės 18 d. paskelbtoje 2018 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ataskaitoje apie Lietuva nurodomas kaip svarbus 2018 metų pasiekimas, prisidedantis prie skaitmeninių technologijų integracijos įmonėse skatinimo.

Planuojama 2019 m. II ketvirtį „Lietuvos pramonės skaitmenizavimo 2019–2020 m. m. gairių ir veiksmų planą“ patvirtinti LRV Potvarkiu / Protokoliniu sprendimu, kad jo įgyvendinimas įgytų Tarpinstitucinio veiklos plano statusą.

II projektas.  Pramonės transformacijos regionuose projektas - tai Europos Komisijos bandomasis projektas, kuriame dalyvauja 12 atrinktų regionų (pagal NUTS 2 kriterijų, 10 ES regionų ir dvi valstybės: Lietuva ir Slovėnija). Projekto tikslas - regionai, kuriuose vyksta pramonės transformacija, susiduria su konkrečiais iššūkiais, ypač tais atvejais, kai tai susiję su tinkamų įgūdžių stoka, didelėmis darbo sąnaudomis ir deindustrializacija. Šie regionai gali nepajėgti pritraukti pakankamai papildomų regioninių investicijų, kad paskatintų plačią pramonės modernizaciją arba visiškai išnaudotų Europos programų teikiamas galimybes, sumanios specializacijos kontekste. Siekiant padėti regionams spręsti šias problemas, per bandomąjį projektą rasti suformuoti EK įgyvendina šį projektą per du etapus:

• Pirmas etapas įgyvendintas 2018 metais. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau tekste - EBPO) konsultantai atliko pramonės transformacijos iššūkių peržiūrą, apibendrino regionų gebėjimus ir pateikė rekomendacija penkiose srityse: 

- Pasiruošimas ateities darbo vietoms;
- Inovacijų sklaidos išplėtimas;
- Perėjimas prie low-carbon energetikos;
- Verslumo skatinimas;
- Tolygaus (integracinio) augimo skatinimas.

• Taip pat įgyvendinant pirmojo etapo uždavinius, 2018 metais Europos klasterių ir pramonės transformacijos observatorijos ekspertai išanalizavo ir pateikė Lietuvos klasterių veiklos įvertinimą ir rekomendacijas dėl jų tolimesnės plėtros gairių, įgyvendinant pramonės transformacijos iššūkius, sumanios specializacijos kontekste. 2018 11 30 šios gairės buvo pristatytos EIMIN‘e organizuotoje Tarptautinėje konferencijoje „Lithuanian Industry Digitalization Roadmap 2019 – 2030. What‘s next?“. Atskiru formatu suinteresuotoms pusėms buvo organizuotas darbinis seminaras, siekiant numatyti tolesnes darbo kryptis 2019 metais. 

• 2018 m. pabaigoje, EIMIN įvertino EBPO konsultantų teiktas įžvalgas ir įvertinusi Lietuvos pramonės ateities politinius iššūkius ir „siauriausias“ plėtros sritis, praktiniam minėtų rekomendacijų ir projekto antrojo etapo įgyvendinimui, parengė projektą: „Žiedinės  ekonomikos kelrodis Lietuvos pramonės simbiozei“. Projektas derinamas su EK (DG Regio) ir planuojamas jo įgyvendinimas 2019 – 2020 m.m.

Apie dalyvavimą EK iniciatyvose

EIMIN aktyviai dalyvauja Strateginiame forume dėl bendriems Europos interesams svarbių projektų veikloje (angl. Strategic Forum of Important Projects of Common European Interest (IPCEI)).

Apie Forumą: Remiantis Sutarties 173 straipsniu Sąjungai ir valstybėms narėms pavesta užtikrinti, kad būtų sudarytos Sąjungos pramonės konkurencingumui reikalingos sąlygos. 2014 m. birželį Europos Komisija (EK) paskelbė Komunikatą, kuriame nustatyti bendriems Europos interesams  svarbių projektų (BEISP) vystymui skatinti skiriamos valstybės pagalbos vertinimo kriterijai. Bendriems Europos interesams svarbūs projektai  - tai projektai, kurie laikomi strateginiai skatinant Europos Sąjungos ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumo didinimą. Tokiems projektams dažnai sunkiai teikiamas finansavimas dėl jų technologinės ar finansinės rizikos ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo būtinybės. Kad projektą būtų galima laikyti BEISP, jis turi būti ypač didelės apimties arba masto ir (arba) susijęs su labai didele finansine rizika. Šiuo komunikatu nustatyti kriterijai taikomi nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Forumo veikloje dalyvauja apie 50 narių. Šio forumo veiklos tikslai yra:

- Nustatyti svarbiausias Europos plėtrai strategines vertės grandinės;
- Numatyti ES šalių narių ir pramonės šakų bendras investicijas, galinčias sustiprinti esamas vertės grandines ir išryškinti naujas BEISP;
- Forumo įgaliojimai: patarti ir padėti EK formuojant strategines vertės grandines
- 2018 gegužės 30 d. įvyko pirmas grupės susitikimas

Iniciatyvos eiga

• Pirminiame etape, pagal numatytus kriterijus ir šalių narių pasiūlymus atrinktos 36 –ios Europai svarbios strateginės vertės grandinės, siekiant užtikrinti, kad Europa išliktų ar taptų pirmaujančia sąjunga pasaulio pramonės srityse.

• Sekančiame etape, 2018 metų pabaigoje, buvo atrinka 19- a vertės grandinių.

• 2019 m. sausio pabaigoje buvo atrinktos 9-ios vertės grandinės.

• Visuose etapuose vertinant Europai svarbių vertės grandinių atranką buvo remiamasi Platformos Pramonė 4.0 ekspertų siūlymais.

• 2019 02 06 per Pramonės dienų renginius, EK oficialiai paskelbė (dar 2019 m. sausio pabaigoje) 9-ias atrinktas Europos plėtrai svarbias strategines vertės grandines (https://ec.europa.eu/growth/content/stronger-and-more-competitive-eu-industry-president-juncker-open-2019-eu-industry-days_en ):

- Batteries
- High performance computing
- Microelectronic
- Connected, clean and autonomous vehicles
- Smart health
- Low-carbon industry
- Hydrogen technologies and systems
- Industrial Internet of Things
- Cyber-security

• Europos plėtrai svarbių strateginių vertės grandinių projektų įgyvendinimo plano parengimui, pasiūlyti du ekspertai iš Pramonė 4.0 platformos ekspertų ir EIMIN atstovas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-04