BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Skaitmeninių inovacijų centrai

Skaitmeninių inovacijų centrai (toliau – SIC) – tai „vieno langelio“ principu veikiantys kompetencijų centrai, kurie, suteikdami galimybę naudotis naujausiomis žiniomis, patirtimi ir technologijomis, padeda didinti įmonių konkurencingumą, kai verslo ar gamybos procesai, produktai ir paslaugos yra tobulinami skaitmeninėmis technologijomis. Nors SIC veikia kaip kompetencijų centras, labai svarbu yra regioninis daugiašalis partnerių bendradarbiavimas ne tik tarp SIC visoje Europoje, tačiau įtraukiant ir universitetus, pramonės asociacijas, prekybos rūmus, verslo inkubatorius, regioninės plėtros agentūras ir net vyriausybes. Šie centrai taip pat turi tvirtą ryšį su naujausių technologijų bei paslaugų tiekėjais ir tokiu būdu gali palengvinti reikalingų skaitmeninių technologijų ir paslaugų paiešką bei įsigijimą įmonėms.

SIC politiką Lietuvoje koordinuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija; o Europos lygiu remia ir skatina Europos Komisija.

Šiuo metu Sumanios specializacijos platformoje yra jau 18 užsiregistravusių SIC'ų iš visos Lietuvos.

 

Pagrindiniai su SIC susiję projektai

 

Projektas "Smart Inotech pramonei"

MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros) vykdomas projektas "Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas"

Projekto tikslas- skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje,  skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 metų pradžioje. Į jo veiklas įtraukti pirmieji 5 tuo metu Lietuvoje pradėję veikti SIC‘ai. Projekte teikiamos konsultacijos pramonės įmonėms skaitmeninimo tema, teikiamos rekomendacijos dėl skaitmeninių technologijų diegimo pramonės įmonėse, tokiu būdu taip pat prisidedant prie SIC paslaugų formavimosi ir plėtros.

 

 

Priemonė "Skaitmeninių inovacijų centrai"

Pagal LPVA (Lietuvos projektų valdymo agentūros) priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 skaitmeninių inovacijų centrai vykdys projektus, kurių metu bus kuriama ir statoma infrastruktūra, įsigyjama mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) įranga bei teikiamos inovacijų konsultacinės, inovacijų paramos ar MTEP paslaugos. Visa tai projektų įgyvendinimo metu ir vėliau sudarys didesnes galimybes šalies įmonėms vykdyti MTEP ir inovacijų veiklas.

Pagal priemonę atrinkti 4 projektai:

- UAB „Pažangios inovacijos“ (projektas „SIC veiklos ir paslaugų plėtra“)

- VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas (projektas „Ateities technologijų skaitmeninio inovacijų centro plėtra“)

- Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas (projektas „Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir paslaugų plėtra“)

- UAB „Uosto verslo centras“ paraiškas (projektas „Baltijos skaitmeninių inovacijų centro veiklos plėtra“)

Iš ES lėšų skirta 17,6 mln. Eur šių projektų įgyvendinimui.

 

Europos skaitmeninių inovacijų centrai (ESIC)

 

Europos skaitmeninių inovacijos centrų atranka 

Siekdama Skaitmeninės Europos programos (Digital Europe Programme) tikslų įgyvendinimo, Europos Komisija organizuoja Europos skaitmeninių inovacijų centrų (ESIC) steigimą. ESIC vaidins pagrindinį vaidmenį Skaitmeninės Europos programoje, skatindami dirbtinio intelekto, didelio našumo kompiuterių ir kibernetinio saugumo taikymą, taip pat spartindami kitų pramonės skaitmeninimo technologijų diegimą (ypač MVĮ ir vidutinio kapitalo įmonėse) bei Europos viešojo sektoriaus organizacijose. Numatoma, kad ESIC į savo paslaugų portfelį integruos pramonės transformacijos ir simbiozės keliamų pokyčių valdymui reikalingas skaitmeninimo paslaugas, visų pirma didinančias energijos vartojimo efektyvumą, skatinančias eko-inovacijas, padedančias kontroliuoti energijos suvartojimą ir sukuriančias prielaidas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą.

 

ESIC paslaugos

 1. ESIC yra organizacija arba koordinuota viena kitos kompetencijas papildančių organizacijų grupė, ne pelno tikslu teikianti įmonėms, ypač MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms, ir viešajam sektoriui, su skaitmenine transformacija susijusias paslaugas:
  1.1. Bandymai prieš investuojant. Šią paslaugų grupę, leidžiančią išbandyti skaitmenines technologijas prieš investuojant, gali sudaryti: informacijos teikimas, skaitmeninės brandos įvertinimas, demonstravimo veikla, skaitmeninės transformacijos modeliavimas, skatinimas integruoti, pritaikyti ir individualizuoti įvairias technologijas, bandymų ir eksperimentų atlikimas naudojant skaitmenines technologijas (programinę ir aparatinę įrangą), žinių ir technologijų perdavimas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pagrindinėms skaitmeninės Europos programoje skatinamoms technologijoms: didelio našumo kompiuteriams, dirbtiniam intelektui ir kibernetiniam saugumui.
  1.2. Įgūdžiai ir mokymas. Tam, kad būtų užtikrintas tinkamas remiamų organizacijų skaitmeninių įgūdžių lygis ir maksimaliai išnaudotos skaitmeninių technologijų galimybės, ESIC paslaugų sąraše taip pat turėtų būti įvairių mokymo renginių, trumpalaikių kursų, pažangių skaitmeninių įgūdžių formavimo mokymų, stažuočių organizavimas.
  1.3. Pagalba ieškant finansavimo. Ši paslaugų rūšis gali apimti prieigą prie finansų institucijų ir investuotojų, palaikant „InvestEU“ programos ir kitų atitinkamų finansavimo mechanizmų naudojimą, glaudžiai bendradarbiaujant su numatoma „InvestEU“ programos patariamaja grupe („InvestEU Advisory Hub“) ir Europos įmonių tinklu („Enterprise Europe Network“, toliau – EĮT). Šios paslaugos taip pat turėtų padėti viešajam sektoriui, kuris yra vienas didžiausių informacijos ir ryšių technologijų pirkėjų palaikyti perkamąją galią ir paversti jį dideliu inovacijų pirkėju.
  1.4. Inovacijų ekosistema ir tinklų kūrimas. Ši paslaugų grupė apima paslaugas nukreiptas į tinklaveikos skaitmeninių technologijų kūrimo ir diegimo srityje skatinimą ir plėtrą, bendrų tikslų siekimui integruojant potencialius skaitmeninių technologinių sprendimų tiekėjus ir galutinius vartotojus.
 2. ESIC teikiamos paslaugos neturi konkuruoti su rinkoje teikiamomis paslaugomis. Jei rinkoje jau yra tokia paslauga/produktas, ESIC gali veikti kaip tarpininkas suvedant paslaugos teikėją su vartotoju.

Planuojamas ESIC veiklos finansavimas

Planuojama, kad iš Skaitmeninės Europos programos Europos Komisija į kiekvieną ESIC investuos nuo 0,5 iki 1 mln. Eurų per metus. Kartu su analogišku Lietuvos įnašu tai reikštų 1–2 mln. EUR investiciją per metus vienam ESIC Lietuvoje. Lietuvos įnašą į ESIC gali apimti valstybės, pramonės įmonių arba kitų privačių investuotojų lėšos.

Lietuvai, kaip ir kitoms ES valstybėms, suteikta galimybė nustatyti centrų kiekį ir geografinį išdėstymą šalies teritorijoje, atsižvelgiant į pramonės ir viešojo sektoriaus poreikius ir jau egzistuojančią infrastruktūrą. Atokiausiems regionams gali būti pasiūlytos specialios priemonės. Investicijų dydis gali skirtis priklausomai nuo individualių ESIC poreikių.

Skaitmeninės Europos programa numatyto finansavimą subsidijos forma 3 metų laikotarpiui su galimybe jam pasibaigus pakartotinai suteikti subsidiją dar 4 metų laikotarpiui. Kadangi Skaitmeninės Europos programa yra gebėjimų stiprinimo programa, Lietuvos indėlis taip pat turėtų būti skirtas ESIC gebėjimų stiprinimui remti.

ESIC išlaidų rūšys, kurios galės būti finansuojamos iš Skaitmeninės Europos programos lėšų:

 • Patalpų ir įrangos, tiek techninės, tiek programinės, įsigijimo ir/arba nusidėvėjimo išlaidos;
 • Kvalifikuoto ESIC personalo darbo užmokesčio, teikiančio skaitmeninio transformavimo paslaugas MVĮ ir/ar viešojo administravimo institucijoms, įskaitant specialistų paslaugų pirkimą pagal subrangos sutartis;
 • Kelionių išlaidos ESIC personalui.

2020 m. pabaigoje Lietuva Europos Komisijai pateikė 3 kandidatų į ESIC sąraššą. Atrinkti kandidatai į ESIC pakviesti dalyvauti uždarame Europos Komisijos konkurse, kurio laimėtojai bus paskelbti 2022 m. gegužės mėn. Atranką vykdys EK ekspertai – būsimų ESIC tinklas turėtų tolygiai padengti ES teritoriją geografiniu ir kompetencijų požiūriu. Planuojama, kad kontraktai su laimėtojais bus pasirašyti 2022 m. rugsėjį. Valstybių narių atrinktiems kandidatams, kurie nepraeis pirmojo uždarojo Europos Komisijos konkurso "slenksčio", bus organizuoti mokymai, kaip patobulinti paraišškas ir 2022 m. III-IV ketvirčiais bus skelbiamas antrasis uždaras konkursas. Jei ir po ššio konkurso Europos SIC tinkle liks "skylių", jos bus užpildytos 2023 m. organizuojant 3-ąjį atvirą kvietimą teikti paraišškas. 

 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „Naujos kartos Lietuva“ projektai

Projektas Industry 4.0 LAB

Projektas nukreiptas specifiškai į skaitmeninės žiedinės ekonomikos ekosistemos palaikymą ir plėtrą, kurią įgyvendintų 2-3 konkurso būdu atrinkti Europos skaitmeninių inovacijų centrai (pagal  Europos Skaitmeninių inovacijų centrų atrankos gaires). Projekto metu planuojamos dvi veiklos pramonės transformacijai per žiedinės ekonomikos plėtrą skatinti:

 1. Virtualių žiedinės ekonomikos skaitmeninius sprendimus pristatančių gamybinių linijų sukūrimas ir demonstravimas;
 2. Inovacijų konsultavimo paslaugų teikimas dėl naujų, MTEP rezultatais grįstų, pilotinių, pramonės įmones transformuojančių skaitmeninių ir arba žiedinę ekonomiką skatinančių technologijų diegimo Lietuvos pramonės įmonėse.

Priemonės tikslas – skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti skaitmenines technologijas žiedinės ekonomikos srityje.

Finansavimas – 3.5 mln. eurų

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-08