Atviri duomenys

Atviri duomenys - laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti. Daugiau apie atvirus duomenis galite sužinoti e-mokymosi programoje, kuri paruošta pagal Europos duomenų portalo metodologiją.

Lietuvoje duomenų atvėrimą reglamentuoja:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-23