2018 m. lapkričio 14 d. patvirtintas Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų, kuris Lietuvai ir kitoms ES valstybėms narėms leidžia užtikrinti, kad skaitmeniniai duomenys išvengtų vietos apribojimų bei trukdžių. Be to, tam įgyvendinti nereikia papildomų valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų.

Duomenų  vietos  apribojimų draudimai nebus taikomi tais atvejais, kai tai pateisinama visuomenės saugumo tikslais. ES valstybės narės informaciją apie jų teritorijoje taikomus duomenų vietos reikalavimus, nustatytus bendro pobūdžio teisės aktuose privalės skelbti per savo Nacionalinius bendruosius informacijos centrus.

Vyriausybės 2019 m. spalio 9 d.  nutarimu Nr. 1025Dėl 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų įgyvendinimo“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirta Nacionaliniu bendruoju informaciniu centru, kuris skelbs ir atnaujins informaciją  apie  Lietuvos  įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus ir taikomus  duomenų  vietos reikalavimus, taip pat teiks duomenų naudotojams bendrąją informaciją apie Reglamentą. Ministerija atliks ir tarpininkavimo funkciją dėl  prieigos prie Lietuvos institucijų duomenų kitų ES valstybių narių institucijų prašymu.

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų

Atnaujinimo data: 2024-03-24