BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Skaitmeninės Europos programa

Skaitmeninės Europos programos bendrasis tikslas – remti ir paspartinti Europos ekonomikos, pramonės ir visuomenės skaitmeninę transformaciją, siekiant užtikrinti, kad ji duotų naudos piliečiams, viešojo administravimo institucijoms ir įmonėms visoje Europos Sąjungoje (toliau – ES), taip pat didinti Europos konkurencingumą pasaulio skaitmeninėje ekonomikoje, kartu padedant įveikti skaitmeninį atotrūkį visoje ES ir stiprinant ES strateginį savarankiškumą, pasitelkiant holistinę, įvairius sektorius apimančią bei tarpvalstybinę paramą ir didesnį ES įnašą. Reglamentą galite rasti čia.

Skaitmeninės Europos programa turi penkis tarpusavyje susijusius konkrečius tikslus:

1. Skaičiavimo superkompiuteriu, kuriuo siekiama:

 • diegti, ES lygmeniu koordinuoti ir eksploatuoti integruotą į paklausą orientuotą ir taikymu grindžiamą pasaulinio lygio eksalygmens superkompiuterijos ir duomenų infrastruktūrą, kuri turi būti lengvai prieinama viešiesiems ir privatiesiems naudotojams, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje jie yra, ir taip pat lengvai prieinama mokslinių tyrimų reikmėms;
 • diegti iš mokslinių tyrimų ir inovacijų gaunamas parengtas naudoti veikiančias technologijas siekiant sukurti integruotą ES našiosios kompiuterijos ekosistemą, kuri apimtų įvairius mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentų aspektus, įskaitant aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir skaitmeninius įgūdžius, užtikrinant aukštą saugumo ir duomenų apsaugos lygį;
 • diegti ir eksploatuoti eksalygmenį pranokstančią infrastruktūrą, įskaitant integravimą su kvantinės kompiuterijos technologijomis ir kompiuterijos mokslo mokslinių tyrimų infrastruktūrą bei skatinti ES kurti tokiam diegimui būtiną aparatinę ir programinę įrangą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

2. Dirbtinio intelekto, kuriuo siekiama:

 • kurti ir didinti pagrindinius dirbtinio intelekto pajėgumus ir žinias ES, įskaitant kurti ir stiprinti kokybiškus duomenų išteklius ir atitinkamus keitimosi mechanizmus bei algoritmų bibliotekas, kartu užtikrinant į žmogų orientuotą ir įtraukų požiūrį, kuriuo gerbiamos ES vertybės;
 • prieigą prie pirmiau nurodytų pajėgumų suteikti įmonėms, visų pirma MVĮ ir startuoliams, taip pat visuomenei, ne pelno organizacijoms, mokslinių tyrimų institucijoms, universitetams, ir viešojo administravimo institucijoms, siekiant jų naudos Europos visuomenei ir ekonomikai didinimo;
 • sustiprinti ir sujungti į tinklą valstybėse narėse esančias dirbtinio intelekto bandymų ir eksperimentavimo priemones;
 • plėtoti ir stiprinti komercines ir gamybos sistemas siekiant palengvinti technologijų integravimą ir kurti novatoriškus verslo modelius bei trumpinti perėjimo nuo inovacijų prie komercinio panaudojimo trukmę; taip pat skatinti įsisavinti dirbtiniu intelektu pagrįstus sprendimus viešojo administravimo srityse ir visuomenėje.

3. Kibernetinio saugumo, kuriuo siekiama:

 • kartu su valstybėmis narėmis remti pažangios kibernetinio saugumo įrangos, priemonių ir duomenų infrastruktūrų kūrimą ir viešuosius pirkimus, kad Europos lygmeniu būtų užtikrintas bendro lygio aukštas kibernetinis saugumas, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos teisės aktų ir pagrindinių teisių, kartu užtikrinant ES strateginį savarankiškumą;
 • remti su kibernetiniu saugumu susijusių Europos žinių, pajėgumų ir įgūdžių kūrimą ir kuo geresnį panaudojimą, taip pat dalijimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais ir jų integravimą;
 • užtikrinti, kad visose Europos ekonomikos srityse būtų plačiai diegiami veiksmingi pažangiausi kibernetinio saugumo sprendimai, ypatingą dėmesį skiriant viešojo administravimo institucijoms ir MVĮ;
 • remti kuo geresnį su kibernetiniu saugumu susijusių Europos žinių, pajėgumo ir įgūdžių panaudojimą;
 • didinti atsparumą kibernetiniams išpuoliams, prisidėti gerinant kibernetinio saugumo procesų rizikos suvokimą ir žinias apie šiuos procesus, remti viešąsias ir privačiąsias organizacijas joms siekiant užtikrinti bazinį kibernetinio saugumo lygį, pavyzdžiui, diegiant ištisinį duomenų šifravimą ir programinės įrangos naujinimus.

Kibernetinio saugumo darbo programą 2021-2022 m. galite rasti čia

4. Aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių, kuriais siekiama:

 • remti aukštos kokybės ilgalaikių mokymų ir kursų, įskaitant mišrųjį mokymąsi, rengimą ir teikimą studentams ir darbuotojams;
 • remti aukštos kokybės trumpalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą darbuotojams, visų pirma MVĮ ir viešajame sektoriuje;
 • remti aukštos kokybės studentų ir darbuotojų, visų pirma MVĮ ir viešajame sektoriuje, mokymąsi darbo vietoje ir mokomąsias praktikas, įskaitant stažuotes.

5. Plataus skaitmeninių technologijų naudojimo visoje ekonomikoje ir visuomenėje užtikrinimo, kuriuo siekiama:

 • remti viešąjį sektorių ir tokias sritis, kaip sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, muitinės, transporto, judumo, energetikos, aplinkos, kultūros ir kūrybos sektoriai, įskaitant atitinkamas ES įsteigtas įmones, kad jie galėtų veiksmingai diegti pažangiausias skaitmenines technologijas, tokias kaip superkompiuteris, dirbtinis intelektas ir kibernetinio saugumo technologijos, ir turėtų prieigą prie jų;
 • papildant nacionalinio ir regioninio lygmens veiksmus diegti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti transeuropinę sąveikią pažangiausią skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą visoje ES, įskaitant susijusias paslaugas;
 • remti transeuropinės skaitmeninių paslaugų infrastruktūros ir sutartų Europos skaitmeninių standartų integravimą ir naudojimą viešajame sektoriuje ir viešojo intereso srityse siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ekonomiškai efektyviam įgyvendinimui ir sąveikumui;
 • sudaryti palankesnes sąlygas viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams kurti, naujinti ir naudoti sprendimus ir sistemas, įskaitant atvirąja programine įranga grįstus sprendimus, ir pakartotinį sąveikumo sprendimų ir sistemų panaudojimą;
 • viešajam sektoriui ir ES pramonei, visų pirma MVĮ, suteikti lengvą prieigą prie skaitmeninių technologijų bandymų ir bandomojo naudojimo ir didinti jų naudojimo mastą, įskaitant jų tarpvalstybinį naudojimą;
 • remti pažangių skaitmeninių ir susijusių technologijų, visų pirma įskaitant superkompiuterį, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą, kitas pažangiąsias ir ateities technologijas, tokias kaip paskirstytųjų registrų technologijos (pvz., blokų grandinės), įsisavinimą viešajame sektoriuje ir ES pramonėje, ypač MVĮ ir startuoliuose;
 • remti sąveikių skaitmeninių sprendimų, įskaitant skaitmeninės valdžios sprendimus, kūrimą, bandymus, įgyvendinimą, diegimą ir techninę priežiūrą ES lygmens viešosiose paslaugose, kurios yra teikiamos naudojant duomenimis grindžiamų pakartotinai naudojamų sprendimų platformą, kuria siekiama skatinti inovacijas ir kurti bendras sistemas, kad būtų galima išnaudoti visą viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų piliečiams ir įmonėms potencialą;
 • užtikrinti nuolatinį ES lygmens pajėgumą būti skaitmeninės plėtros priešakyje, be to, stebėti ir analizuoti sparčiai kintančias skaitmenines tendencijas ir prie jų prisitaikyti, taip pat dalintis geriausios praktikos pavyzdžiais ir juos integruoti;
 • remti bendradarbiavimą Europos patikimų dalijimosi duomenimis ir skaitmeninių infrastruktūrų, naudojančių, inter alia, paskirstytojo registro technologijomis (pvz., blokų grandine) grindžiamas paslaugas ir taikomąsias programas, ekosistemai sukurti, įskaitant paramą sąveikumui ir standartizavimui bei tarpvalstybinių ES taikomųjų programų diegimo skatinimą, grindžiamą pritaikytąja apsauga ir privatumu, kartu laikantis vartotojų ir duomenų apsaugos teisės aktų;
 • kurti ir stiprinti Europos skaitmeninių inovacijų centrus ir jų tinklą.

Daugiau informacijos apie Skaitmeninės Europos programą rasite čia

Daugiau informacijos apie Skaitmeninės Europos programos darbo programas rasite čia

Už Skaitmeninės Europos programą  atsakingas Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas.

Laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. Skaitmeninės Europos programos veiklos įgyvendinimo finansinis paketas yra 7 588 000 000 EUR einamosiomis kainomis.

Paskelbti kvietimai:

 Aktualius kvietimus teikti paraiškas ir visą su paraiškų rengimu susijusią informaciją (paraiškų formas ir rengimo taisykles, gaires pareiškėjams ir kitus aktualius dokumentus ar informaciją) pagal Skaitmeninės Europos programą galima rasti čia.

Kvietimai, kurių paraiškų pateikimo terminas: 2022 m. lapkričio 16 d. 17:00 Briuselio laiku (CET).

              DIGITAL-2022-EDIH-03 (European Digital Innovation Hubs) Link to the F&TP

Kvietimai, kurių paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. sausio 24 d. 17:00 Briuselio laiku (CET).

            DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03 (Cloud Data and TEF) Link to the F&TP

              DIGITAL-2022-SKILLS-03 (Advanced Digital Skills) Link to the F&TP

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-30