>

2030 m. Skaitmeninio dešimtmečio politikos programa ir įgyvendinamieji teisės aktai

2022 m. gruodžio 14 d.  priimtas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES)2022/2481, kuriuo nustatoma 2030 m. Skaitmeninio dešimtmečio politikos programa. 

2030 m. Skaitmeninio dešimtmečio politikos programos įgyvendinamieji teisės aktai:

1. Nacionalinių skaitmeninio dešimtmečio strateginių veiksmų planų rengimo gairės valstybėms narėms

2. EK  įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1353, kuriuo nustatomi pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai pažangai, padarytai siekiant skaitmeninių tikslų

Skaitmeninio Dešimtmečio šalies ataskaita 2023 m.

Atnaujinimo data: 2024-01-22