BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Valstybės skaitmeninimo plėtra

 

Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos "Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė" įgyvendinimo ataskaitos:

 

Viešojo sektoriaus elektroninėms paslaugoms kurti ir tobulinti pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ (EGADP) numatyta per 115 mln. eurų. Planuojama finansuoti ne mažiau kaip 15 skaitmeninimo projektų. Po projektinių pasiūlymų vertinimų kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami kitų metų pradžioje.

2022 m. rugsėjo 12 d.  buvo patvirtinta viešajame sektoriuje planuojamų kurti skaitmeninių sprendimų vertinimo metodika (toliau - Metodika), kurioje numatyti vertinimo kriterijai užtikrins skaidresnes projektų atrankos ir vertinimo procesų procedūras.  Ji padės  įvertinti viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų skaitmeninimo arba skaitmeninių paslaugų modernizavimo poreikį, nustatyti su šių paslaugų ir joms teikti reikalingų skaitmeninių sprendimų kūrimu susijusių projektų tikslingumą, technologinę realizaciją ir įgyvendinimą .  Kuo projektas bus  brandesnis, efektyvesnis ir modernesnis, tuo daugiau vertinimo balų jis gaus

Vadovaujantis Metodikos IV skyriaus nuostatomis, institucijos per 20 darbo dienų nuo kvietimo teikti paraiškas dienos, turi pateikti užpildytas paraiškas (Metodikos 3 priedas) Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

Informuojame, kad užpildytas skaitmeninimo projektų, planuojamų finansuoti EGADP lėšomis, paraiškas (Metodikos 3 priedas) Ekonomikos ir inovacijų ministerijai reikia pateikti iki 2022 m. spalio 20 d.

Kilus klausimams dėl Metodikos nuostatų, prašome kreiptis el. paštu: [email protected]

Dažniausiai užduodami klausimai:

 • Ar pareiškėjais gali būti VšĮ? 

  Pareiškėjais gali būti Valstybės institucijos ir įstaigos, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 8 dTai yra Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos -  atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai. Pagal šią apibrėžtį, VšĮ negali būti pareiškėjai.

 • Ar patenka valstybės valdomos akcinės bendrovės į galimų projekto pareiškėjų kategoriją?

  Valstybės valdomos akcinės bendrovės į galimų pareiškėjų kategoriją nepatenka.

 • Ar bus finansuojamas PVM, jei pareiškėjas yra savivaldybė?

  Pažymėtina, kad PVM netinkamas finansuoti EGADP lėšomis. Tačiau netinkamas PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių Ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka. Projektuose išlaidos turėtų būti nurodomos su PVM, o jo tinkamumas finansuoti bus nustatytas projekto įgyvendinimo plano vertinimo metu. Tai galioja ir savivaldybių atveju, nes PVM tinkamumas priklauso nuo atliekamų veiklų.

 • Ar tinkamas PVM finansuoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP)  lėšomis?

  PVM nėra tinkamas finansuoti  EGADP  lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 • Ar galimas kompensavimas pradėtoms veikloms?

         Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 294.2.1.2. papunkčio nuostatų.

 • Koks yra išlaidų tinkamumo laikotarpis?

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių  294.2.2. punktu,  kai projektai finansuojami EGADP lėšomis, veiklos gali būti vykdomos nuo 2020 m. vasario 1 d. ir turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2026 m. rugpjūčio 31 d., pasiekiant 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendime dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo (toliau – Sprendimas dėl EGADP) nustatytas reformų ir investicijų galutines tarpines ir siektinas reikšmes, o projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos šiame papunktyje nurodytu laikotarpiu. Konkretus laikotarpis bus nustatomas PFSA vertinant nustatytų konkrečių reformų terminus, t.y. 73 rodiklio, kurio apimtyje bus įgyvendinti ne mažiau kaip 15 paslaugų skaitmenizavimo ir teikiamų paslaugų brandos lygio kėlimo projektų, terminas – 2026 m. II ketv.

 • Ar kartu su paraiška (iki spalio 20 d.) turi  būti teikiamas investicijų projektas, jei taip, nuo kokios vertės reikalingas investicijų projektas?

  Kartu su paraiška (iki spalio 20 d.) investicijų projekto pateikti nereikia.

  Vadovaujantis Strateginio valdymo metodika, turi būti tenkinamos 3 sąlygos, kada turi būti rengiamas investicijų projektas:

  „120.     Projektai turi būti įgyvendinami pasirenkant geriausią projekto įgyvendinimo alternatyvą ir racionaliai paskirstant finansinius išteklius. Tuo tikslu kiekvienas projekto vykdytojas turi parengti siūlomo įgyvendinti projekto planą <...> kuriame nurodomi: 
  120.5. projekto investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle (taikoma tik tais atvejais, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija vieną milijoną eurų, vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje
  www.finmin.lrv.lt). 

 • Ar privaloma kartu su paraiška teikti išlaidų pagrindimo dokumentus (sutartis, komercinius pasiūlymus, DU pažymas)?

  Išlaidų pagrindimo dokumentų teikti nebūtina.

 • Kokie reikalavimai paraiškos pateikimui? Ar paraiška teikiama pasirašyta įstaigos vadovo? Ar užtenka užpildyti ir atsiųsti el. paštu nepasirašant?
  Paraiška turi būti pateikta oficialiu raštu ir pasirašyta įstaigos vadovo.
   
 • Ar projekte tiekėją galima įsigyti vidaus sandorio būdu?

  Vidaus sandoris galimas tik išimtiniais atvejais, kai tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 10  straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos, kurių tinkamumą ir teisėtumą  vertins CPVA  ir kai:

  1) perkant viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo arba

  2) įsigyjamos viešosios paslaugos, administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi.

  Perkančioji organizacija turi užtikrinti šio būdo pasirinkimo teisėtumą. Pažymime, kad paprastai tokio tipo paslaugos perkamos išimtinai tarptautiniais atvirais konkursais, siekiant skaidrumo, viešumo ir konkurencijos.

Pagrindiniai strateginiai dokumentai:

2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos rengimas:

2020 m. vasario 20 d. įvyko pirmasis Tarybos posėdis, kuriame buvo aptarti bei pristatyti Tarybos veiklos tikslai ir Programos rengimo veiksmai bei terminai. Programos parengimui, pasitelkus tam tikrų sričių ekspertus, buvo sudarytos ir aktyviai dirbo 6 tematinės darbo grupės:

 • Skaitmeninių paslaugų įveiklinimo tematinė grupė;
 •  Duomenų  jų valdymo tematinė grupė;
 • Tapatybės valdymo/ patikimumo užtikrinimo įrankių (priemonių) plėtros tematinė grupė;
 • Lietuvos suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo įgalinimo tematinė grupė;
 • Į ateities darbus orientuotų  skaitmeninių įgūdžių tematinė grupė;
 • Skaitmeninės ekonomikos (real-time economy) tematinė grupė.

Per 2020 m. I-II ketv. įvyko 15 tematinių grupių susitikimų (posėdžių), bei 3 susitikimai ( iš kurių 2 DIGINNO projekto apimtyje) skaitmeninės ekonomikos (real-time economy) klausimais. Taip pat vyko kassavaitiniai susitikimai valstybės informacinių išteklių konsolidavimo klausimais.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija glaudžiai bendradarbiaudama su visomis tematinėmis darbo grupėmis, pagal kiekvienos iš grupių pateiktus pasiūlymus parengė bendrą Programos projektą, kuris buvo pristatytas 2020 m. lapkričio 17 d. vykusiame Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-26