BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Narystė kitose tarptautinėse organizacijose

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija (The United Nations World Tourism Organization – UNWTO)

Pasaulio turizmo organizacija (PTO) yra Jungtinių Tautų agentūra, kuri skatina atsakingą, tvarų ir visuotinai prieinamą turizmą bei siūlo lyderystę ir paramą šiam sektoriui plėtojant žinias ir turizmo politiką visame pasaulyje.

PTO ragina įgyvendinti visuotinį turizmo etikos kodeksą, siekiant maksimaliai padidinti socialinį ir ekonominį turizmo indėlį, kartu sumažinant jo galimą neigiamą poveikį, ir yra įsipareigojusi skatinti turizmą kaip darnaus vystymosi tikslų (SDG) įgyvendinimo priemonę.
PTO kaupia žinias apie turizmo rinką, skatina konkurencingą ir tvarią turizmo politiką bei priemones, turizmo švietimą ir mokymą, taip pat siekia, kad turizmas taptų veiksminga plėtros priemone įgyvendinant techninės pagalbos projektus daugiau nei 100 pasaulio šalių.

Būdama PTO narė, Lietuva aktyviai dalyvauja PTO valdymo organuose formuojant ir įgyvendinant pasaulio turizmo politiką, prisideda prie PTO vizijos ir prioritetų įgyvendinimo. Taip pat atstovaujama Lietuvos turizmo sektoriaus interesams PTO ir, naudojantis PTO politine, ekspertine ir technine pagalba, didinamas Lietuvos turizmo sektoriaus konkurencingumą bei šio sektoriaus žmogiškųjų gebėjimų ugdymas. Lietuva turi puikią galimybę pritaikyti gerąją kitų šalių praktiką Lietuvos darnaus turizmo politikos formavimo ir turizmo procesų valdymo srityje.

Lietuvos dalyvavimas PTO valdymo organuose

Generalinė asamblėja yra aukščiausiasis PTO valdymo organas, kuriame svarstomi svarbiausi organizacijos klausimai, tvirtinamas biudžetas, pateikiamos dvejų metų veiklos ataskaitos, renkami organizacijos vadovai, komitetų nariai.

2021 m. spalį Maroke planuojamos rinkiminės asamblėjos metu Lietuva ketina teikti kandidatūrą tapti Vykdomosios tarybos nare antrai kadencijai. Bus renkamas ir organizacijos vadovas (generalinis sekretorius).

Vykdomoji taryba – tai antras pagal svarbą PTO valdymo organas. Lietuva išrinkta jos nare 2017 m. rugsėjo 11 d. PTO Generalinėje asamblėjoje Čengdu (KLR). Lietuvos narystė baigiasi 2021 m., numatoma kandidatuoti antrai kadencijai.

Europos regiono komisijos posėdis – svarbiausias kasmetinis PTO Europos šalių narių susirinkimas. Jame svarstomi aktualiausi turizmo srities klausimai, aptariamas metinis Europos regiono veiklos planas, svarstomi pasiūlymai PTO Vykdomajai tarybai. Šio posėdžio metu renkami kandidatai į Vykdomąją tarybą, vyksta balsavimai. Atsižvelgiant į tai, kad baigiasi Lietuvos narystė Vykdomojoje taryboje, numatomas kandidatavimas antrai kadencijai ir rinkiminė kampanija.

2003 m. Lietuva pirmoji iš Baltijos šalių tapo PTO nare.

2015 m. Lietuva pirmą kartą išrinkta vadovauti Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos Europos regiono komisijai ir atstovauti Europai šios organizacijos Darniojo turizmo komitete.

Daugiau informacijos: www.unwto.org.

Europos kosmoso agentūra (European Space Agency – ESA)

Lietuvos bendradarbiavimas su Europos kosmoso agentūra (EKA) vyksta nuo 2010 m., pasirašius pirmąjį bendradarbiavimo susitarimą.  2015 m. įsigaliojo Lietuvos ir EKA pasirašytas Europos bendradarbiaujančios valstybės (EBV) susitarimas.

Atsižvelgiant į sėkmingą bendradarbiavimą, 2020 m. buvo kreiptasi į EKA dėl tolesnio Lietuvos bendradarbiavimo ir asocijuotos narystės sutarties pasirašymo. EKA pasiūlė Lietuvai dėl COVID-19 pandemijos vieneriems metams pratęsti EBV statusą. Lietuvos Vyriausybė pritarė susitarimui, kuriuo pratęsiamas Lietuvos kaip bendradarbiaujančios valstybės (EBV) statusas su EKA vieneriems metams iki 2021 m. rugsėjo 27 d.

Bendradarbiavimas su EKA mūsų šaliai leidžia didinti valstybės konkurencingumą ir skatina diegti naujoves, pažangių technologijų ir inovacijų bei didelės pridėtinės vertės produktų (technologijų, gaminių ir paslaugų) kūrimą Lietuvoje. Padedant EKA, Lietuvai sudaromos sąlygos integruoti verslą ir mokslą, veikiantį kosmoso srityje, į tarptautines vertės kūrimo grandines. Šis bendradarbiavimas taip pat skatina plėtoti Lietuvos kosmoso ekosistemą, siekiant integracijos į tarptautinę kosmoso bendruomenę ir tampant pilnateise EKA nare.

Lietuvoje kosmoso politiką formuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija, o įgyvendina – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, prie kurios 2019 m. įsteigtas Lietuvos kosmoso biuras, kuris nuolat teikia informaciją bei konsultacijas susidomėjusiems dalyviams apie galimybes dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse programose.

Pagrindinis atstovavimo organas yra EKA Ministrų taryba, į kurią susirenka šalių narių ir asocijuotų bei bendradarbiaujančių šalių narių atstovai, vyksta diskusijos veiklos ir bendradarbiavimo politikos formavimo klausimais, keičiamasi patirtimi, aptariamos ir tvirtinamos veiklos programos, sprendžiami su naryste susiję klausimai.

Daugiau informacijos: https://www.esa.int/

Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW)

Cheminio ginklo uždraudimo konvencija (toliau – CWC) yra daugiašalė tarptautinė sutartis, kuria siekiama sunaikinti deklaruotą cheminį ginklą ir uždrausti kurti, gaminti, kaupti ir naudoti visų rūšių cheminį ginklą. CWC įgyvendinimą koordinuoja Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (toliau – OPCW). Įkurta 1997 m., būstinė Hagoje, Nyderlanduose.

Konvenciją Lietuva pasirašė 1993 m. Konvencijai priklauso 193 valstybės narės. 2013 metais OPCW buvo skirta Nobelio premija už pastangas naikinant cheminius ginklus.

Lietuvai šiai organizacijai atstovauja Užsienio reikalų ministerija. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, dalyvaudama šios organizacijos veikloje, prisideda prie Lietuvos, kaip ES ir NATO valstybės, įsipareigojimų vykdant karinių ir dvejopo naudojimo prekių importo / eksporto kontrolę, užtikrinimo.

Daugiau informacijos: https://www.opcw.org/

Tarptautinis svarsčių ir matų biuras (Bureau International das Poids et Mesures – BIPM)

Tai tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, kurios paskirtis – užtikrinti matavimų vienovę ir koordinuoti matavimų taikymą ir pažangą tarptautiniu mastu. Viena iš svarbiausių biuro veiklos sričių – kurti ir tobulinti Tarptautinę matavimo vienetų sistemą SI. Įkurta 1975 m., būstinė Sen Klu, Prancūzijoje.

Lietuva tapo asocijuotąja nare 2001 m., o tikrąja nare – 2016 m. Dalyvaudama šioje organizacijoje, Lietuva prisideda prie Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) kūrimo ir tobulinimo, užtikrinamas Lietuvoje atliekamų matavimų ir kalibravimo tarptautinis pripažinimas, keičiasi informacija apie nacionalinių metrologijos institutų atliekamus mokslinius tyrimus.

Daugiau informacijos: https://www.bipm.org

Tarptautinė teisinės metrologijos organizacija (International Organization of Legal Metrology – OIML)

Organizacijos misija yra suteikti šalių ekonomikoms galimybę įdiegti veiksmingą teisinę metrologijos infrastruktūrą, suderinamą ir pripažįstamą tarptautiniu mastu visose srityse, už kurias vyriausybės prisiima atsakomybę. Tai palengvina prekybą ir užtikrina vartotojų apsaugą. Įkurta 1975 m., būstinė Paryžiuje. Organizacija rengia teisės aktus, gaires ir rekomendacijas, kurių pagrindu jos nariai rengia nacionalinius ir regioninius reikalavimus, susijusius su matavimo priemonių gamyba ir naudojimu teisinės metrologijos srityje. Lietuva yra šios organizacijos narė korespondentė (gauna informaciją, bet nemoka įmokų).

Būdama šios organizacijos narė korespondentė, Lietuva taiko OIML teisinę bazę nacionaliniams reikalavimams, susijusiems su matavimo priemonių gamyba, rengti, dalyvauja OIML sertifikavimo sistemoje ir prisideda prie laisvo prekių judėjimo kliūčių šalinimo, sertifikuojant gaminius pagal OIML reikalavimus, taip pat keičiasi su kitų šalių ekspertais informacija apie naujas technologijas ir gerąją patirtį teisinės metrologijos srityje.

Daugiau informacijos: https://www.oiml.org/

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-07