Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią įtraukti svarbiausi sakraliniai objektai, kuriuos aplankė popiežius Jonas Paulius II per vizitą Lietuvoje, kiti su popiežiumi Jonu Pauliumi II susiję sakraliniai objektai, piligrimų ir turistų lankomi sakraliniai objektai.

Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos įgyvendinimo rezultatai vertinami pagal įvykdytų programos priemonių skaičių: kiek gausėja piligrimų ir turistų, kiek sutvarkyta ar įrengta viešosios infrastruktūros objektų, atlikta tvarkybos, statybos darbų, parengta ir įgyvendinta rinkodaros bei informacijos priemonių. 

Išsamesnė informacija apie Jono Pauliaus II piligrimų kelią pateikiama www.piligrimukelias.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-17