Lietuvos turizmo plėtros programa

 

2016 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programą. Programoje nustatyti valstybės turizmo plėtros iki 2020 m. tikslai, uždaviniai ir plėtros prioritetai, atsižvelgiant į darniojo turizmo principus.

Strateginis programos tikslas – didinti Lietuvos turizmo sektoriaus konkurencingumą. Programoje akcentuojama, jog siekiant išlaikyti turistų srautus, būtina kurti konkurencingus turizmo produktus, plėsti turizmo infrastruktūrą, skatinti turizmo paslaugų eksportą į užsienio šalis, imtis efektyvių rinkodaros ir komunikacijos priemonių bei didinti Lietuvos žinomumą.

Svarbiausi programos tikslai – gerinti turizmo infrastruktūros plėtrą ir paslaugų kokybę, Lietuvos, kaip turistinės šalies, žinomumą ir jos įvaizdį, mažinti turizmo paslaugų sezoniškumą.

Programoje įvardytos svarbiausios tikslinės Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos 2014–2020 metais. Tai kaimyninės valstybės: Lenkija, Baltarusija, Rusija, Latvija, taip pat Skandinavijos valstybės, Vokietija ir Jungtinė Karalystė (iš jų kasmet į Lietuvą atvyksta daugiau nei 70 procentų visų turistų).

Programoje išskirtos keturios prioritetinės turizmo rūšys: kultūrinis turizmas, verslo turizmas, sveikatos turizmas bei žaliasis (ekologinis) turizmas. Taip pat išvardyti prioritetiniai turizmo plėtros regionai (Vilniaus, Pajūrio, Nemuno žemupio, Pietų Dzūkijos, Rytų Aukštaitijos ir Žemaitijos aukštumų), apimantys savivaldybių teritorijose esančius patraukliausius turistinius objektus. Šiose teritorijose ketinama skatinti ir plėtoti programoje nustatytų prioritetinių turizmo produktų viešąją ir privačiąją infrastruktūrą. Yra pateikiami ir žemėlapiai, kuriuose numatytos Europos Sąjungos struktūrinės paramos investicijos į turizmo objektus.

Programos įgyvendinimo rezultatai bus vertinami pagal numatytus kriterijus: kaip keisis kelionių ir turizmo konkurencingumas, kiek procentų augs užsienio turistų kelionių skaičius, kaip didės pajamos iš atvykstamojo turizmo, kaip keisis Lietuvos, kaip poilsio šalies, reputacija, apgyvendinimo įstaigų užimtumas ne sezono metu ir kt.

Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programą rasite čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-17