Atstovavimas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra ES patariamasis organas, įsteigtas 1957 metais. Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija, prieš priimdami naujus teisės aktus įvairiose srityse, yra įpareigoti konsultuotis su Komitetu. Pagrindinis EESRK tikslas yra užtikrinti, kad ES politika ir teisėkūra būtų demokratiškesnė ir efektyviau tenkintų ES piliečių poreikius. EESRK sudaro ES valstybių narių pasiūlyti atstovai, savo šalyse atstovaujantys įvairiausiems ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams interesams.

2015 m. liepos mėn. Europos Sąjungos Taryba nustatė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sudėtį – 350 narių iš ES valstybių narių. Lietuvai Komitete numatytos 9 vietos.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 983 "Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į 2015-2020 metų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius " į EESRK deleguoti nariai ir jų veiklos ataskaitos:

I grupė – darbdavių organizacijų atstovai

II grupė – darbuotojų organizacijų atstovai

III grupė – kitų visuomenės interesų grupių organizacijų atstovai

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-19