Solvit centras

SOLVIT - efektyvus ir nemokamas instrumentas

verslui ir asmenims spręsti problemas, kylančias kitose ES šalyse 

Po ES valstybes galime laisvai keliauti, jose dirbti, mokytis, studijuoti ir gyventi. Tačiau kartais Lietuvos piliečiams ir verslui bendraujant su kitos šalies valdžios institucijomis kelią pastoja biurokratinės kliūtys: nepripažįstamas mūsų šalyje įgytas diplomas, kvalifikacija, nesuteikiamos asmeniui priklausančios socialinės garantijos, neleidžiama pradėti paslaugų verslą, teikti prekes į rinką, susigrąžinti PVM, reikalaujama papildomų patikrinimų, dokumentų ir pan. Šiais atvejais siūlome kreiptis į Lietuvos SOLVIT centrą.

SOLVIT tinklo paskirtis – padėti ES piliečiams ir įmonėms greitai ir praktiškai išspręsti su ES vidaus rinka susijusias problemas.
 SOLVIT padeda:
  • spręsti tarpvalstybinio pobūdžio problemas, kilusias ES valstybėse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine;
  • kai neteisingai taikomi ES teisės aktai;
  • iškilus sunkumų bendraujant su valdžios institucijomis.

Kaip pateikti skundą?

Skundą SOLVIT galite pateikti užpildę formą internete arba kreiptis šiais kontaktais:

Lietuvos SOLVIT centras

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamentas
Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyrius

Gedimino pr. 38, LT - 01104 Vilnius
Tel: 8 706 64803
El. paštas  solvit@eimin.lt

Daugiau informacijos apie SOLVIT (darbo principai, metinės tinklo ataskaitos ir kt.): https://ec.europa.eu/solvit/index_lt.htm

Informaciniai filmukai apie SOLVIT tinklo veiklą:

 

 

2019 m. sėkmės istorijos

LT įmonė gali eksportuoti transporto priemones į Belgiją

Į SOLVIT kreipėsi Lietuvos įmonė, importuojanti naudotas transporto priemones iš Jungtinių Amerikos Valstijų bei užsiimanti jų servisu ir prekyba. Iki tol šios įmonės klientams, įsigijusiems Lietuvoje legalizuotas transporto priemones, neiškildavo sunkumų jas registruoti savo vardu ir iš karto pradėti jomis važinėti. Tačiau keletą transporto priemonių iš šios įmonės įsigijusi Belgijos įmonė negalėjo jomis naudotis savo šalyje, nes Belgijos atsakinga institucija atsisakė jas registruoti. Belgijos institucija nebuvo tikra, kad transporto priemonės yra saugios, tačiau nenurodė jokių pagal nacionalines taisykles nustatytų patikrinimų, kuriuos galėtų papildomai atlikti Lietuvos įmonė. 

SOLVIT išnagrinėjus atvejį, buvo nustatyta, kad toks Belgijos institucijos sprendimas neatitinka pagrindinių laisvo prekių judėjimo ES principų ir Europos Komisijos rekomendacijų dėl transporto priemonių, kurių kilmės šalis yra kita valstybė narė, registravimo tvarkos.

SOLVIT pateikus teisinius argumentus, Belgijos institucija atsižvelgė į juos ir nustatė papildomas patikrinimo procedūras. Lietuvos įmonei buvo suteikta galimybė įrodyti, kad transporto priemonės yra saugios. Po šios procedūros transporto priemonės buvo registruotos Belgijoje ir įsigijusi įmonė galėjo jas eksploatuoti Belgijos keliuose.

LT pilietės sūnus gali lankyti mokyklą Danijoje

Į SOLVIT kreipėsi lietuvė, gyvenanti ir dirbanti Danijoje, dėl savo sūnaus, gimusio Ispanijoje, teisių. Danijos atsakinga institucija neregistravo Lietuvos pilietybę turinčio vaiko Danijoje ir neteikė jam jokių socialinių paslaugų daugiau nei 5 metus. Visą šį laiką vaikas negalėjo lankyti valstybinio darželio bei gauti sveikatos apsaugos paslaugų, nežiūrint į tai, kad jo mama turėjo teisę gyventi ir dirbti Danijoje. Tik po ilgų diskusijų ir įrodinėjimų, kad toks sprendimas pažeidžia direktyvą dėl teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, SOLVIT pavyko įtikinti Danijos instituciją pakeisti sprendimą. SOLVIT pastangomis berniukas, Lietuvos pilietis, gali lankyti mokyklą bei gauti sveikatos priežiūros paslaugas Danijoje.     

Lietuvos SOLVIT centro veiklos metinės ataskaitos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-23