Geresnio reguliavimo priežiūros komisija

Geresnio reguliavimo priežiūros komisija (toliau - Komisija) sudaryta ir veiklą pradėjo 2014 metais, įgyvendinant Administracinės naštos mažinimo įstatymą (toliau - įstatymas). Komisijai pavesta atlikti įstatymo 8 straipsnyje numatytas užduotis, susijusias su administracinės naštos įvertinimu ir jos mažinimo priemonių taikymu valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.

Komisija, nagrinėjanti verslininkų problemas, siūlymus ir teikianti Vyriausybei ir atsakingoms ministerijoms siūlymus dėl  teisės aktų tobulinimo, yra vienas iš Vyriausybės įrankių, padedančių mažinti  administracinę naštą. 2014-2016 metų laikotarpiu komisija pateikė daugiau nei 30 pasiūlymų, kaip palengvinti administracinę naštą, gerinti verslo sąlygas. Kai kurie siūlymai jau įgyvendinti priėmus teisės aktų pakeitimus, kiti siūlymai vertinami Vyriausybės ir ministerijų, rengiami teisės aktų projektai. Detali Komisijos siūlymų vykdymo informacija čia.

Kviečiame ūkio subjektus, verslo asociacijas, fizinius asmenis teikti administracinės naštos mažinimo ar verslo sąlygų gerinimo siūlymus elektroniniu paštu administracine.nasta@eimin.lt. Jūsų pateikti siūlymai bus pateikti įvertinti Komisijai, kuri spręs dėl jų įgyvendinimo. Pasiūlymo formą rasite čia.

Plačiau apie Komisijos veiklą rasite kasmetinėse komisijos veiklos ataskaitose:

 

Komisijos 2016 metų veiklos ataskaita.

Komisijos 2015 metų veiklos ataskaita.

Komisijos 2014 metų veiklos ataskaita.

Jeigu turėtumėte klausimų, prašome kreiptis elektroniniu paštu administracine.nasta@eimin.lt arba telefonu 8706 64 778.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-09