BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Geresnio reglamentavimo raida Lietuvoje

Per Vilniuje vykusią konferenciją Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pristatė Lietuvoje vykdomų reguliavimo reformų vertinimą ir rekomendacijas Lietuvos reguliavimo politikai. Rekomendacijose teigiamai įvertinta Lietuvoje vykdomų reformų pažanga, Vyriausybės nustatytas administracinės naštos verslui mažinimo rodiklis ir naštos mažinimo veiksmai bei pasiekimai verslo priežiūros srityje, akcentuojama sisteminio reguliavimo politikos formavimo, poveikio vertinimo, viešinimo ir konsultavimosi su visuomene, sąveikos tarp vietos savivaldos ir centrinės valdžios institucijų svarba.
„Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, apžvelgusi 6 metų verslo priežiūros reformos rezultatus ir patirtį, pateikė vertingų įžvalgų ir rekomendacijų. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatos, ypač susijusios su prioriteto verslo konsultavimui teikimu, įvardintos kaip vienos inovatyviausių pasaulyje. Reformos priemonės – kontroliniai klausimynai, rizikos vertinimo ir valdymo sistemos, vienodo konsultavimo telefonu linijos yra diegiamos sparčiai“, – apie rekomendacijų įvertinimą kalbėjo ūkio viceministras Gediminas Onaitis.
EBPO rekomendacijose Lietuvai taip pat nurodoma, kaip tobulinti centralizuotą teisės aktų projektų poveikio vertinimo kokybės kontrolę, sistemingai koordinuoti galiojančio reguliavimo stebėseną, kokybiškiau planuoti Vyriausybės teisėkūrą, gerinti konsultacijas su socialiniais ir ekonominiais partneriais, užtikrinti perkeliant Europos Sąjungos direktyvas nustatomų perteklinių reikalavimų prevenciją.
Pasak ūkio viceministro, teigiami vertinimai neturi skatinti mūsų užmigti ant laurų. Įgyvendintos iniciatyvos yra dar labai trapios ir turi būti puoselėjamos, kad taptų neatskiriama verslo priežiūros dalimi. Taip pat pateiktos rekomendacijos įpareigoja toliau vykdyti pokyčius ne vien dėl stojimo į EBPO, bet visų pirma dėl Lietuvos verslo konkurencingumo, naujų darbo vietų ir kitokios gerovės.
Per konferenciją, kurioje buvo pristatomos EBPO rekomendacijos Lietuvai, Vokietijos ir Austrijos vyriausybių kanceliarijų atstovai pasidalino gerąja reguliavimo politikos formavimo ir įgyvendinimo patirtimi, vyko atviros diskusijos su dalyviais dėl EBPO rekomendacijų įgyvendinimo prioritetų ir pasiūlymų, pristatoma Lietuvos vykdomų verslo aplinkos gerinimo reformų pažanga.
Konferencijoje dalyvavo Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis, ūkio viceministras Gediminas Onaitis, valstybės institucijų, verslo asociacijų ir kitų socialinių partnerių atstovai.
Su EBPO atlikta Lietuvos reguliavimo politikos peržiūros ataskaita galima susipažinti čia

Konferencijoje skaityti pranešimai:
•    Daniel Trnka, 1
•    Stephan Naundorf, 1 
•    Roland Schneider 
•    Aušra Keniausytė 
•    Daiva Žaromskytė-Rastenė 
•    Daniel Trnka, 2
•    Stephan Naundorf, 2

 

Ūkio ministerijoje Lietuvos savivaldybių ir valstybės institucijų atstovams buvo pristatytos naujovės ir praktiniai patarimai, kaip mažinti verslui administracinę naštą, rengti naštos mažinimo priemones, kaip efektyviai išnaudoti informacines sistemas. Per seminarą, remiantis praktiniais pavyzdžiais, institucijos buvo supažindintos su svarbiausiais konkurencijos principais ir jų laikymosi svarba, nes pastebėta, kad viešojo administravimo subjektai, pavyzdžiui, teisės aktų projektų rengėjai, dažnai skiria nepakankamai dėmesio svarbiausių konkurencijos principų laikymuisi ir poveikio konkurencijai vertinimui.

Seminare pristatyti pranešimai:
•    Administracinės naštos ūkio subjektams vertinimas ir mažinimas
•    Konkurencijos politikos principai
•    Pranešimų teikimas pagal paslaugų įstatymą
•    Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras
 

Siekiant pristatyti geresnio reglamentavimo srities naujoves ir Olandijos ekspertų patirtį, Ūkio ministerijoje surengta konferencija "Sumanaus reguliavimo skatinimas". Konferencijoje pristatyti šie pranešimai:
•    "Administracinės naštos mažinimas Lietuvoje"
•    "Leidimų (licencijų) peržiūra"
•    "Verslo priežiūros pertvarka"
•    "Viešųjų paslaugų teikimo tobulinimas Olandijoje"
•    "Reguliavimo naštos mažinimo iniciatyvos Olandijoje"
•    "ACTAL veiklos pristatymas"
 

2012 metai
2012 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimu Nr. 4 patvirtinus Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodiką, sukurtas naujos administracinės naštos atsiradimo prevencijos mechanizmas. Nustatyta, kad turi būti vertinama visų teisės aktų projektų, numatančių naujus ar keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus ūkio subjektams, administracinė našta verslui, ir šie teisės aktų projektai teikiami išvadoms gauti Ūkio ministerijai.

•    2012 metais patvirtinti Informacinių įpareigojimų administracinės naštos ūkio subjektams prioritetinėse srityse mažinimo skubūs veiksmai
•    Dėl administracinės naštos ūkio mažinimo subjektams prioritetinėse srityse pažangos
•    Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2012 metų ataskaita

2011 metai
Ūkio ministerijos užsakymu UAB „Deloitte Lietuva“ įvertino administracinę naštą pinigine išraiška – naudojant tarptautiniu lygiu pripažintą formulę apskaičiuotos ūkio subjektų patiriamos teisės aktų laikymosi išlaidos pinigine išraiška. Ataskaita.

Vertinimo rezultatai parodė, kad institucijų pastangos mažinti administracinę naštą nebuvo pakankamos. Didžiausi administracinės naštos sumažinimo pasiekimai prioritetinėse srityse – teritorijų planavimo ir statybos srityje administracinė našta sumažėjo beveik 11 proc., statistikos srityje – apie 10 proc., o transporto – apie 8 proc. Norint pasiekti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą administracinės naštos sumažinimo rodiklį, būtina imtis papildomų administracinės naštos mažinimo veiksmų.
Ūkio ministerijos užsakymu advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“ parengė nacionalinės administracinės naštos verslui prioritetinėse srityse mažinimo pasiūlymus, kuriuos įgyvendinus nacionalinė administracinė našta verslui potencialiai sumažėtų daugiau nei 30 procentų. Ataskaita.
Informacinių įpareigojimų administracinės naštos verslui prioritetinėse srityse mažinimo 2011 metais skubūs veiksmai ir papildomi skubūs veiksmai.
•    Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2011 metų ataskaita

2010 metai
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Ūkio ministerija sudarė projekto „Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste“ Nr. VP1-4.3-VRM-03-V-01-004 finansavimo ir administravimo sutartį.
Pagrindiniai administracinės naštos vertinimo projekto uždaviniai:
•    įvertinti administracinę naštą verslui pinigine išraiška septyniose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytose prioritetinėse srityse;
•    įtraukti į apskaitą administracinę naštą verslui elektroninėje duomenų bazėje (skaičiuoklėje);
•    išmokyti valstybės tarnautojus vertinti administracinę naštą pinigine išraiška, naudotis administracinės naštos duomenų baze (skaičiuokle), pildyti ją naujais duomenimis, analizuoti duomenis;
•    parengti administracinės naštos verslui mažinimo pasiūlymus.
Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2010 metų priemonių planas
Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2010 metų ataskaita
 

2009 metai
Atsižvelgdama į 2007 m. Europos Vadovų Tarybos įpareigojimą Europos Sąjungos narėms nusistatyti kiekybinį administracinės naštos verslui sumažinimo rodiklį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 161 nustatė nacionalinės administracinės naštos verslui mažinimo prioritetinėse srityse tikslą – 30 proc. iki 2011 m. pabaigos – ir šias administracinės naštos verslui vertinimo ir mažinimo prioritetines sritis:
•    mokesčių administravimas;
•    darbo santykiai;
•    statistika;
•    aplinkos apsauga;
•    transportas;
•    nekilnojamojo turto operacijos;
•    teritorijų planavimas ir statyba.
Veiklą pradėjo Verslo aplinkos gerinimo komisija (Saulėtekio komisija) ir jos darbo grupės, sudarytos daugiausia iš verslo subjektų atstovų. Komisijos ir darbo grupių veiklos tikslas – svarstyti verslo aplinkos gerinimo klausimus ir teikti pasiūlymus, kaip tobulinti teisinį reglamentavimą ir mažinti administracinę naštą įvairiose daugiausia problemų verslui keliančiose srityse. Administracinės naštos klausimams nagrinėti sudaryta speciali Biurokratinės naštos verslui mažinimo darbo grupė, kuri 2009 m. apsvarstė 108 verslo aplinkos gerinimo, naštos mažinimo, reglamentavimo supaprastinimo klausimus, dėl kurių pateikė 80 pasiūlymų.
Ūkio ministerijos užsakymu atliktas taikomasis mokslinis tyrimas „Sprendimų poveikio vertinimo kokybės, konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis būdų ir veiksmingumo analizė“.  Ataskaita.
•    Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2009 metų priemonių planas
•    Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2009 metų ataskaita

2008 metai
Priėmus Programą, pradėti rengti kasmetiniai Programos įgyvendinimo priemonių planai. Pagrindinis dėmesys skirtas ad hoc administracinės naštos verslui mažinimo priemonėms – valstybės institucijos pagal savo kompetenciją keičia teisės aktus, atsisakydamos nepagrįstą administracinę naštą sukeliančių įpareigojimų.
Ūkio ministerijos užsakymu advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ atliko mokslinį tyrimą „Administracinę naštą verslui sukuriančių informacinių įpareigojimų supaprastinimo galimybės geresnio reglamentavimo kontekste“. Ataskaitoje pateikti informaciniai įpareigojimai sudarė pagrindą atlikti administracinės naštos vertinimą pinigine išraiška. Ataskaita.
•    Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2008 metų priemonių planas
•    Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo 2008 metų ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-22