BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Metinės Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitos

Per 2022 m. administracinė našta ūkio subjektams iš viso buvo sumažinta 17,6 mln. eurų. Nuo vertinimo pradžios 2014 m. administracinė našta iš viso sumažinta 153,68 mln. eurų.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija apskaičiavo, kad per 2022 metus administracinės naštos pokyčio rodiklio skaičiavimus buvo įtraukti 6 teisės aktai,  kurie administracinę naštą mažina daugiau nei 1 mln. eurų ir 15 teisės aktų, kurie mažina administracinę naštą nuo 100 tūkst. iki 1 mln. eurų.

Didžiausią įtaką administracinės naštos sumažėjimui 2022 m. turėjo:

  • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo pakeitimu, kuro objektų eksploatuotojams (išskyrus išimtis) panaikinta prievolė vykdyti naftos produktų inventorizaciją, taip pat ūkio subjektams panaikinta prievolė teikti AKC412 Kuro talpyklose laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitu degiųjų skystų produktų operacijų ataskaitos forma bei kiti pakeitimai, kurie leido sumažinti ūkio subjektams administracinę naštą daugiau nei 5,57 mln. eurų.

  • Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo pakeitimu atsisakyta pakrančių apsaugos juostų pločio diferencijavimo atsižvelgiant į pakrantės žemės paviršiaus polinkio kampą ir įvedami fiksuoti dydžiai. Pagal šio aprašo nuostatas bus rengiamas teritorijų, kuriose taikomos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų specialiosios žemes naudojimo salygos, žemėlapis ir apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos bus nustatomos pagal šio žemėlapio duomenis. Galimybė specialiąsias žemės naudojimo salygas nustatyti žemėlapyje ir (ar) schemoje, nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto, numato Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 str. 1 dalies 6 punkto nuostatos. Šis pakeitimas  ūkio subjektams sumažino administracinę naštą 2,55 mln. eurų.

  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro isakymo pakeitimu nustatyta, kad gamintojai ir importuotojai, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą, baterijas ir akumuliatorius, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), gaminių apskaitos žurnalą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje turės pildyti nebe kas mėnesį, o kas ketvirtį. Šis pakeitimas sumažina ūkio subjektams tenkančią administracinę naštą 1,85 mln. eurų.
  • Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių pakeitimu atsisakyta atliekų susidarymo ketvirtinių suvestinių formavimo ir tvirtinimo, atsisakyta mišrių komunalinių atliekų registravimo atliekų susidarymo žurnaluose ir nustatyta atliekų susidarymo apskaitos vykdymo išimtis pakuotės savoms reikmėms sunaudojantiems gamintojams ir importuotojams, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio 7 punktu, atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą vienkartinių pakuočių atliekomis. Šis pakeitimas ūkio subjektams sumažino administracinę naštą beveik 1,329 mln. eurų.
  • Siekiant sumažinti finansinę naštą smulkiesiems kelionių verslo atstovams (kurių paskutinių metų bendros pajamos mažesnes nei 1 mln. eurų), Turizmo įstatymo pakeitimu nustatyta gerokai mažesnė negu iki šiol minimali kelionių organizatoriaus draudimo suma – 20 tūkst. eurų vietoj 50 tūkst. eurų. Taip pat nustatyta minimali 3 tūkst. eurų prievolių įvykdymo užtikrinimo suma organizuojantiems atvykstamąjį turizmą. Be to, įtvirtinamas Nacionalinės turizmo informacinės sistemos steigimas, į kurią viešbučiai ar kiti apgyvendinimo paslaugų teikėjai turės per 24 val. nuo turisto apgyvendinimo suvesti tam tikrus jo duomenis, vietoj šiuo metu privalomos tvarkos kaupti ir saugoti penkerius metus užpildytas popierinės formos registracijos korteles, kas taip pat sumažins administracinę naštą. Surinkti duomenys leis realiu laiku gauti turistų skaičių, apgyvendinimo įstaigų užimtumą, turistų nakvynių trukmę. Šie pakeitimai sumažins ūkio subjektams administracinę naštą ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidas daugiau nei 1,28 mln. eurų.
  • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimu patikslintos nuostatos dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo priedų pateikimo tais atvejais, kai šis protokolas teikiamas tretiesiems asmenims. Tretiesiems asmenims kartu su protokolu teikiamų dokumentų sąrašas siaurinamas. Nuo šiol tretiesiems asmenims kartu su protokolu bus pateikiami tik esminiai dokumentai, susiję su tinkamu visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimu, visų akcininkų sąrašu, taip pat pastabomis dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvadomis dėl šių pastabų. Šie pakeitimai sumažins ūkio subjektams administracinę naštą daugiau nei 1,23 mln. eurų.

 Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitą už 2022 m., pateiktą Vyriausybei, galite rasti čia. Ataskaitos priedai: 1 priedas2 priedas3 priedas4 priedas.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija apskaičiavo, kad per 2021 metus administracinė našta ūkio subjektams bendrai buvo sumažinta 7,6 mln. eurų. Apibendrinant administracinės naštos ūkio subjektams vertinimo rezultatus nuo vertinimo pradžios 2014 m., nustatyta, kad administracinė našta buvo sumažinta 136 mln. eurų.

Didžiausią įtaką administracinės naštos sumažinimui 2021 metais turėjo:

  • Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo projektas. Įsakymo pakeitimu supaprastinama kontroliuojamųjų sandorių dokumentavimo tvarka, panaikinant reikalavimą rengti kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentus, kai vykdomi sandoriai tarp Lietuvos mokesčių mokėtojų. Taip pat supaprastinami reikalavimai, taikomi asocijuotųjų asmenų teikiamų mažos pridėtinės vertės paslaugų (angl. Low value-adding intra-group services) kainodaros atitikties ištiestosios rankos principui pagrindimui, suteikiant galimybę mokesčių mokėtojams pasirinkti taikyti 5 proc. antkainį su tokių paslaugų teikimu susijusių sąnaudų bazei nerengiant jokios palyginamosios analizės šio dydžio pagrindimui. Administracinė našta Lietuvos apmokestinamiesiems vienetams ir užsienio apmokestinamiesiems vienetams, vykdantiems veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę ir kt. ūkio subjektams sumažinama 2,37 mln. eurų.
  • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. VA-78 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo, jo duomenų pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo nustatoma, kad akcizų apskaičiavimo dokumentas (toliau - DAA) privalomai turės būti išrašomas ne 3, o tik 1 egzemplioriumi, kuris turės likti sandėlio savininkui, išrašiusiam DAA, taip pat panaikinamas reikalavimas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui, siekiančiam anuliuoti DAA duomenis, teikti laisvos formos prašymą VMI dėl šių duomenų anuliavimo (asmuo galės šiuos duomenis panaikinti sistemoje). Šiais pakeitimas administracinė našta ūkio subjektams sumažinama 2,017 mln. eurų.
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas. Šiuo nutarimo pakeitimu buvo nustatytas naujas reikalavimas gyvūnų pardavėjams pateikti išsamią informaciją vartotojui apie ūkio subjektui suteiktą veterinarinio patvirtinimo (registracijos) numerį ir gyvūno duomenis, kuris turėjo nereikšmingą įtaką ūkio subjektų administracinės naštos didėjimui. Tačiau pagrindinis pakeitimas, kuriuo buvo sumažinta administracinė našta mažmeninės prekybos įmonėms, buvo netikusių prekių keitimo ar grąžinimo procedūros supaprastinimas, įtvirtinant žodinę vartotojo prašymo formą, nebent viena (arba abi) iš šalių pageidauja, kad būtų pateikiama rašytinė prašymo forma. Toks nutarimo pakeitimas sumažino administracinę naštą iš viso beveik 1,96 mln. eurų.
  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3D-799 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo“ projektas. Šiuo įsakymo pakeitimu pratęsta galimybė 2021 m. augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams pildyti augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalą popieriuje, PPIS (Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje) arba elektroninėje formoje, o nuo 2022 m. balandžio 5 d. (pasėlių deklaravimo) augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalas bus pildomas tik PPIS. Šiuo pakeitimu augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams administracinė našta sumažės 1,03 mln. eurų.

Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitą už 2021 metus, pateiktą Vyriausybei, galite rasti čia. Ataskaitos 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas ir 4 priedas.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija apskaičiavo kad per 2020 m. administracinę naštą ūkio subjektams buvo sumažinta 6,26 mln. eurų. Nuo 2014 m. administracinė našta buvo sumažinta iš viso 128,5 mln. eurų. 

Didžiausią įtaką administracinės naštos sumažinimui 2020 m. turėjo:
•    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektas. Šiuo įsakymu buvo panaikintas reikalavimas grožio paslaugas teikiantiems specialistams  pildyti pakuotės atidarymo datos registrą (kai atidaromi kosmetikos gaminiai, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių), paliekant prievolę tiesiog užrašyti atidarymo datą ant pakuotės. Toks pakeitimas sumažino administracinę naštą grožio specialistams net 1,9 mln. eurų. Reikia pažymėti, kad pakeitimas atliktas įgyvendinant VšĮ „Versli Lietuva“ 2019 m. gegužės 21 d.  „Analitinę rekomendaciją dėl prisitaikymo ir administracinės naštos grožio paslaugų teikėjams“.
•    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Šiuo nutarimu atsisakoma popierinių medicininių formų pildymo ranka ir pereinama prie klinikinių elektroninių dokumentų pildymo ESPBI informacinės sistemos priemonėmis. Šis pakeitimas sveikatos priežiūros specialistams ir jų darbdaviams leis sutaupyti 1,5 mln. eurų.

•    Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA - 155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas. Atsisakyta prievolės kartu su prašymu sunaikinti apdorotą tabaką pateikti naikintino apdoroto tabako banderolių numerius ar jų intervalų sąrašus. Šio įpareigojimo panaikinimas sumažina administracinę naštą 1,2 mln. eurų.

Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitą už 2020 metus, pateiktą Vyriausybei galite rasti čia. Ataskaitos priedas Nr. 1priedas Nr. 2priedas Nr. 3priedas Nr. 4priedas Nr. 5.    

Ekonomikos ir inovacijų ministerija apskaičiavo, kad per 2019 m. metus buvo sudarytos prielaidos sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams 12,8 mln. eurų. Nuo 2014 m. administracinė našta buvo sumažinta iš viso 122,2 mln. eurų. Didžiąją dalį šio rodiklio vis dar sudaro 2018 m. pasiekimai - tais metais sudarytos prielaidos sumažinti administracinę naštą 103,9 mln. eurų.
Didžiausią įtaką administracinės naštos sumažinimui per 2019 metus turėjo:
•    Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priimtas mažoms maisto produktų parduotuvėms taikomų maisto tvarkymo reikalavimų pakeitimas, kuriuo atsisakoma kasdieninio trijų savikontrolės žurnalų pildymo, paliekant tik jų pildymą neatitikčių atveju (9,232 mln. eurų administracinės naštos sumažėjimas)
•    Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymo dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos pakeitimas (1,182 mln. eurų administracinės naštos sumažėjimas), kuriam įsigaliojus šeimos gydytojas nebeteikia pažymų, pateisinančių ugdymo institucijos nelankymą dėl ligos ir taip sutaupo ne tik ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir tėvų laiką (piliečiams tenkanti administracinė našta), bet ir sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų laiką. 
Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitą už 2019 metus, pateiktą Vyriausybei galite rasti čia. Ataskaitos priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3, priedas Nr. 4priedas Nr. 5 ir priedas Nr. 6.
 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija apskaičiavo kad per 2018 m. buvo sudarytos prielaidos sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams net 103,9 mln. eurų, iš kurių didžiausią įtaką administracinės naštos palengvinimui turės kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos pakeitimai, kurie leis naujo modelio kasos aparatų naudotojams nebepildyti popierinių žurnalų. Popierinių žurnalų pildymo leidžia atsisakyti ir atnaujintos geros higienos praktikos taisyklės. Nemažai įtakos administracinės naštos mažinimui padarys ir supaprastinta elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarka bei socialinio draudimo pranešimų teikimas.
Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitą už 2018 m. galite rasti čia. 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas
 

Ūkio ministerija, apibendrinusi institucijų pateiktus duomenis nustatė, kad per 2017 m. pavyko sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams net 4,68 mln. eurų. Per 2017 m. I pusmetį administracinė našta buvo sumažinta 1,32 mln. eurų, per II pusmetį – 3,36 mln. eurų. 
Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitą už 2017 m. galite rasti čia, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas.
 

Apibendrinus institucijų pateiktus duomenis nustatyta, kad per 2016 m. administracinė našta padidėjo 3,22mln. eurų. Institucijos nurodė tokias administracinės naštos padidėjimo priežastis kaip Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir naujų informacinių įpareigojimų verslui nustatymą ginant svarbius visuomenei interesus (gyventojų sveikatos apsauga, valstybės vidaus ir išorės saugumas, korupcijos mažinimas, kova su smurtu švietimo įstaigose ir kt.).
Administracinės naštos mažinimo stebėsenos ataskaitą už 2016 m. galite rasti čia.
 

Ūkio ministerija  apskaičiavo administracinės naštos ūkio subjektams pokytį pagal institucijas 2015 metais. Bendroje sumoje administracinė našta verslui sumažėjo 2,23mln. eurų. Detalią administracinės naštos ūkio subjektams pokyčio apskaičiavimo informaciją už 2015 m. galite rasti čia.

2014 m. liepos 22 d. Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos pakeitimu įtvirtintas administracinės naštos mažinimo tikslas, taikomas kiekvienai institucijai individualiai: administracinės naštos, kurią ūkio subjektams sukelia institucijos kompetencijos srityje inicijuotas teisinis reguliavimas, lygis per kalendorinius metus turi išlikti nepakitęs arba mažėti. Šitas tikslas yra tarptautinio principo „vienas į, vienas iš“ (angl. One in, One out) atmaina.
Valstybės institucijos įpareigotos pinigine išraiška apskaičiuoti administracinės naštos pokytį, o Ūkio ministerija – nustatyti bendro administracinės naštos, kurią ūkio subjektams sukelia kiekvienos institucijos kompetencijos srityje inicijuotas teisinis reguliavimas, lygio pokytį per kalendorinius metus ir pateikti ataskaitą už praėjusiais metais visų institucijų apskaičiuotą administracinės naštos pokytį ir naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą.
Įgyvendinant administracinės naštos mažinimo tikslą, Ūkio ministerija  apskaičiavo administracinės naštos ūkio subjektams pokytį pagal institucijas (laikotarpis nuo 2014 m. liepos 26 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.). Bendroje sumoje administracinė našta verslui sumažėjo 1,85 mln. eurų (6,4 mln. litų). Nustatyta, kad 7 institucijos administracinę naštą sumažino, 6 institucijos nesukūrė naujos administracinės naštos, 4 institucijos sukūrė naują administracinę naštą. 18 institucijų ataskaitiniu laikotarpiu administracinės naštos nevertino ir neteikė vertinimų, nes nebuvo rengti teisės aktai, sukeliantys administracinę naštą ūkio subjektams. Detalią administracinės naštos ūkio subjektams pokyčio apskaičiavimo informaciją už 2014 m. galite rasti čia.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-15