BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


                                                                            

Siekiant gerinti teisinį reglamentavimą ir sumažinti administracinę ir kitą reguliavimo naštą ūkio subjektams, Ekonomikos ir inovacijų ministerija įgyvendina projektą „Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros“ (projekto Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-01-0001) (toliau – projektas), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonę „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“.
Projekto tikslas – pagerinti teisinį reglamentavimą ir sumažinti administracinę ir (ar) kitą reguliavimo naštą atliekant tinkamumo patikras atskirose valstybės politikos srityse. Projektu siekiama atlikti Chemijos, Gamybinių projektų vystymo ir Transporto sričių teisinio reguliavimo tinkamumo patikras, parengti prisitaikymo išlaidų vertinimo metodiką ir jos taikymo gaires bei parengti pasiūlymus dėl šių sričių politikos formavimo ir įgyvendinimo, įskaitant – reguliavimo naštos mažinimo priemones. Taip pat numatoma kelti viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijas, reikalingas geresnio reglamentavimo priemonių efektyvumo diegimo didinimui, mokant kaip praktiškai vertinti prisitaikymo išlaidas ūkio subjektams.
Įgyvendinus šias priemones Chemijos, Gamybinių projektų vystymo ir Transporto srityse administracinė ir kita reguliavimo našta verslui sumažėtų 2,5 mln. EUR pinigine išraiška.
Projekto uždaviniai:
1.    Atlikti tinkamumo patikras Chemijos, Gamybinių projektų vystymo ir Transporto srityse ir parengti susijusius tobulinimo pasiūlymus;
2.    Skleisti gerąją reguliavimo naštos vertinimo bei tinkamumo patikrų įgyvendinimo praktiką.
Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. II ketv.
Bendra projekto vertė: 435 000 EUR
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
 

 1. Projekto dalis (veiklos užbaigtos 2018 m. liepos 11 d.)

Įgyvendinant projektą 2018 m. atlikta Teisinio reguliavimo tinkamumo patikra chemijos srityje. Patikros ataskaitą galite rasti čia. Patikros ataskaitos priedai: 1 priedas, 2 priedas (1 failas,  2 failas, 3 failas, 4 failas, 5 failas, 6 failas, 7 failas, 8 failas, 9 failas, 10 failas, 11 failas, 12 failas, 13 failas, 14 failas, nacionalinių įpareigojimų reguliavimo naštos skaičiavimai, suvestinė), 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas. Taip pat vykdant projektą parengta Prisitaikymo išlaidų vertinimo metodika ir jos taikymo gairės, parengta skaičiuoklė vertinti prisitaikymo išlaidas verslui. Taip pat surengti mokymai valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (iš viso 61 dalyvis), kuriuose seminaro dalyviai buvo mokomi kaip praktiškai vertinti prisitaikymo išlaidas. 
Taip pat suformuluoti chemijos srities pasiūlymai dėl teisinio reglamentavimo (visų pirma, nacionalinės kilmės reguliavimo naštos mažinimo pasiūlymai), reikalingi reguliavimo naštai mažinti ar kitaip teisinio reglamentavimo kokybei ir efektyvumui didinti, tobulinimo. Paslaugų teikėjas parengė ir suderino su suinteresuotomis institucijomis iš viso 15 pasiūlymų, iš kurių 4 pasiūlymai įtakoja nacionalinės kilmės įpareigojimų sukeliamos administracinės naštos ir prisitaikymo išlaidų sumažėjimą chemijos srityje. Bendra pasiūlymais sumažinama reguliavimo našta siekia 1.445.293,24 eurų. Pasiūlymus galite rasti čia. Pasiūlymų administracinės naštos ir prisitaikymo išlaidų skaičiavimų ataskaitų formos: 6 pasiūlymo, 25 pasiūlymo, 26 pasiūlymo, 27 pasiūlymo. Pasiūlymų suvestinę dėl sumažinamos administracinės naštos ir (arba) prisitaikymo išlaidų galite rasti čia.

 1. Projekto dalis (veiklos užbaigtos 2019 m. gegužės 2 d.)

Įgyvendinant projektą 2019 m. atlikta Teisinio reguliavimo tinkamumo patikra gamybinių projektų vystymo srityje. Patikros ataskaitą galite rasti čia. Patikros ataskaitos priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas.
Atlikus patikrą gamybinių projektų vystymo srityje buvo parengti ir su suinteresuotomis institucijomis derinami pasiūlymai dėl teisinio reglamentavimo gamybos projektų vystymo srityje, reikalingo reguliavimo naštai mažinti ar kitaip teisinio reglamentavimo kokybei ir efektyvumui didinti, tobulinimo. Atsižvelgiant į projekto techninės specifikacijos reikalavimus, pasiūlymai buvo suskirstyti į tokias grupes: patikros gamybinių projektų vystymo srityje identifikuotų problemų, su kuriomis susiduria gamybos įmonės vystydamos projektus, sprendimo priemonės, gamybos projektų srities reguliavimo teisės aktų tobulinimo pasiūlymai, nacionalinės reguliavimo naštos mažinimo pasiūlymai. Taip pat parengtos tokios 5 tobulinimo kryptys: Informacijos apie sklypus konsolidavimas ir valdymas (1 kryptis), Vieno leidimo išdavimas ir atsakomybės paskirstymas (2 kryptis), Reglamentavimo stabilumo užtikrinimas (3 kryptis), Gamybinių projektų vystytojų konsultavimas ir koordinavimas per vieną instituciją (4 Kryptis) ir/arba Vieninga proceso vykdymo informacinė sistema (5 kryptis).
Visus pasiūlymus gamybinių projektų vystymo srityje (tiek tuos, kuriems institucijos pritarė arba pritarė iš dalies, tiek tuos, kuriems institucijos nepritarė) galite rasti čia. Įgyvendinus reguliavimo naštos mažinimo pasiūlymus, kuriems institucijos pritarė ar pritarė iš dalies (1, 3 ir 6 pasiūlymai), reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 11.573.025,94 eurų. Gamybinių projektų vystymo srities pasiūlymų reguliavimo naštos skaičiavimai: 1 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma), 2 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma), 3 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma), 4 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma), 5 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma), 6 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma), 7 pasiūlymas (detalūs skaičiavimai, prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo ataskaitos forma).

 1. Projekto dalis (veiklos užbaigtos 2019 m. balandžio 29 d.)

Įgyvendinant projekto 3 dalį, 2019 m. buvo atlikta Teisinio reguliavimo tinkamumo patikra transporto srityje. Patikros ataskaitą galite rasti čia. Atlikus patikrą parengti Pasiūlymai dėl teisinio reglamentavimo transporto srityje, reikalingo reguliavimo naštai mažinti ar kitaip teisinio reglamentavimo kokybei ir efektyvumui didinti, tobulinimo. Įgyvendinus minėtus pasiūlymus reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 5.085.839,90 eurų. Pasiūlymus transporto srityje galite rasti čia.
 

                                                                               

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonę „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“. Projekto kodas 10.1.4-ESFA-V-921-01-0003.
Projekto tikslas – sumažinti administracinę ir kitą reguliavimo naštą verslui savivaldybėse 1 mln. eurų.
Bendra projekto vertė: 319 685,53 eurų.
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Tiriamos savivaldybės: Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos r., Druskininkų ir Visagino savivaldybės.
 
INFORMACIJA APIE PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMĄ

 1. Veikla - Reguliavimo naštos verslui savivaldybėse identifikavimas ir įvertinimas (veikla užbaigta 2019 m. spalio 29 d.)

Įgyvendinant šią projekto veiklą, buvo parengtos Reguliavimo naštos 5 (penkiose) savivaldybėse vertinimo ataskaitos, kuriose buvo nagrinėjami konkrečių savivaldybių (Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos rajono, Druskininkų ir Visagino) kompetencijai priskirti teisės aktai, kuriuose yra įtvirtinti įpareigojimai, sukėlę reguliavimo naštą ūkio subjektams. Ataskaitose įvertintas šių savivaldybių teisės aktų poveikis reguliavimo naštai (vadovaujantis Prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams vertinimo pinigine išraiška metodika, kuri buvo parengta įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą "Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros"), nustatyti pertekliniai reikalavimai verslui, dubliavimai, nesuderinamumai, spragos ir pasenę reikalavimai.  
Iš viso projekto įgyvendinamos veiklos metu buvo peržiūrėta virš 840 Vilniaus miesto savivaldybės, virš 420 Kauno miesto savivaldybės, virš 207 Klaipėdos rajono savivaldybės, virš 89 Druskininkų savivaldybės ir virš 290 Visagino savivaldybės teisės aktų. Iš jų identifikuoti 22 Vilniaus miesto savivaldybėje, 29 Kauno miesto savivaldybėje, 11 Klaipėdos rajono savivaldybėje, 17 Druskininkų savivaldybėje ir 13 Visagino savivaldybėje analizuojamų teisės aktų, kurie paskelbti Teisės aktų registre (TAR) ir nustato įpareigojimus ūkio subjektams. Siekiant atskirti nuo nacionalinės teisės šių savivaldybių teisės aktuose nustatytus įpareigojimus, Ataskaitose išskirtos ir išanalizuotos savivaldybių politikos sritys, kuriose yra nustatyti šių savivaldybių kilmės įpareigojimai verslui, pvz., prekyba viešosiose vietose, reklama, transportas, renginių organizavimas, tvarkos ir švaros užtikrinimas, žemės darbų vykdymas, triukšmo prevencija, gyvūnų laikymas, želdynų ir želdinių apsauga, turizmo infrastruktūra. Šių Ataskaitų išvados bus panaudotos rengiant pasiūlymus dėl reguliavimo naštos verslui mažinimo šiose 5 (penkiose) savivaldybėse. 
Projekto metu buvo įvertinta ir Ataskaitose nurodyta, kad Vilniaus miesto savivaldybėje verslo patiriama reguliavimo našta, kylanti iš savivaldybės lygmens teisės aktų, sudaro 33 754 799,17 Eur (39 542,59 Eur tipiniam ūkio subjektui), Kauno miesto savivaldybėje atitinkamai 8 330 703,51 Eur (20 695,28 Eur tipiniam ūkio subjektui), Klaipėdos rajono savivaldybėje 146 254,66 Eur (13 004,32 Eur tipiniam ūkio subjektui), Druskininkų savivaldybėje 641 368,98 Eur (10 256,59 Eur tipiniam ūkio subjektui) ir Visagino savivaldybėje 567 912,42 Eur (37 781,53 Eur tipiniam ūkio subjektui).
 
Su parengtomis Ataskaitomis galite susipažinti čia:

1. Reguliavimo naštos Vilniaus miesto savivaldybėje vertinimo ataskaita

Ataskaitos priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3. Taip pat parengtos prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaitų ir administracinės naštos ataskaitų formos pagal nagrinėtas sritis 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5 forma, 6 forma, 7 forma, 8 forma, 9 forma ir 10 forma

2. Reguliavimo naštos Kauno miesto savivaldybėje vertinimo ataskaita.

Ataskaitos priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3. Taip pat parengtos prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaitų ir administracinės naštos ataskaitų formos pagal nagrinėtas sritis 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5 forma, 6 forma, 7 forma, 8 forma ir 9 forma.

3. Reguliavimo naštos Klaipėdos rajono savivaldybėje vertinimo ataskaita.

Ataskaitos priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3. Taip pat parengtos prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaitų ir administracinės naštos ataskaitų formos pagal nagrinėtas sritis 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5 forma, 6 forma ir 7 forma.
 

4. Reguliavimo naštos Druskininkų savivaldybėje vertinimo ataskaita.

Ataskaitos priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3. Taip pat parengtos prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaitų ir administracinės naštos ataskaitų formos pagal nagrinėtas sritis 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5 forma, 6 forma, 7 forma, 8 forma ir 9 forma.
 

5. Reguliavimo naštos Visagino savivaldybėje vertinimo ataskaita.

Ataskaitos priedas Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3. Taip pat parengtos prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaitų ir administracinės naštos ataskaitų formos pagal nagrinėtas sritis 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5 forma, 6 forma, 7 forma ir 8 forma.
 

 1. Veikla - Reguliavimo naštos verslui mažinimo pasiūlymų parengimas (veikla užbaigta 2019 m. gruodžio 31 d.)

Įgyvendinant šią projekto veiklą, buvo parengti:
1. Pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir reguliavimo naštos verslui mažinimo Vilniaus miesto savivaldybėje.

Iš 9 parengtų reguliavimo naštos verslui mažinimo pasiūlymų Vilniaus miesto savivaldybė pritarė iš dalies 2 pasiūlymams, kuriuos įgyvendinus reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 4 331 831,94 eurų. Su pasiūlymais galite susipažinti čia. Pasiūlymų, kuriems buvo pritarta, priedai: pasiūlymo Nr. I.3.1. administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita ir pasiūlymo Nr. I.4.2. prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita.
2. Pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir reguliavimo naštos verslui mažinimo Kauno miesto savivaldybėje.

Iš 5 parengtų reguliavimo naštos verslui mažinimo pasiūlymų Kauno miesto savivaldybė pritarė iš dalies 1 pasiūlymui, kurį įgyvendinus reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 136 704,96 eurų. Su pasiūlymais galite susipažinti čia. Pasiūlymo Nr. I.2.1, kuriam buvo pritarta, prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita.
3. Pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir reguliavimo naštos verslui mažinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Iš 2 parengtų reguliavimo naštos verslui mažinimo pasiūlymų Klaipėdos rajono savivaldybė pritarė abiem pasiūlymams, kuriuos įgyvendinus reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 97 875,08 eurų. Su pasiūlymais galite susipažinti čia. Pasiūlymų, kuriems buvo pritarta, priedai: pasiūlymo Nr. I.1.1. administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita ir prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita bei pasiūlymo Nr. I.2.1. prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita.
4. Pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir reguliavimo naštos verslui mažinimo Druskininkų savivaldybėje.

Iš 5 parengtų reguliavimo naštos verslui mažinimo pasiūlymų Druskininkų savivaldybė pritarė arba pritarė iš dalies 3 pasiūlymams, kuriuos įgyvendinus reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 92 596,62 eurų. Su pasiūlymais galite susipažinti čia. Pasiūlymų, kuriems buvo pritarta, priedai: pasiūlymo Nr. I.1.1. administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita ir prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita, pasiūlymo Nr. I.2.1. prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita, pasiūlymo Nr. I.3.1. administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita.
5. Pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir reguliavimo naštos verslui mažinimo Visagino savivaldybėje.

Iš 3 parengtų reguliavimo naštos verslui mažinimo pasiūlymų Visagino savivaldybė pritarė visiems pasiūlymams, kuriuos įgyvendinus reguliavimo našta ūkio subjektams sumažėtų 423 361,97 eurų. Su pasiūlymais galite susipažinti čia. Pasiūlymų, kuriems buvo pritarta, priedai: pasiūlymo Nr. I.1.1. administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita ir prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita, pasiūlymo Nr. I.2.1. prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita, pasiūlymo Nr. I.3.1. prisitaikymo išlaidų vertinimo ataskaita.
Įgyvendinus pasiūlymus pilna apimtimi visose penkiose savivaldybėse, reguliavimo našta verslui sumažėtų iš viso 5 082 370,57 eurų.
 

 1. Veikla - Rekomendacijų dėl reguliavimo naštos verslui mažinimo visose savivaldybėse (įskaitant rekomendacijas dėl savivaldybių strateginių planų rengimo) parengimas (veikla užbaigta 2019 m. gruodžio 31 d.)

Parengtų Rekomendacijų dėl reguliavimo naštos verslui mažinimo savivaldybėse tikslas - remiantis parengtomis 5 (penkių) atrinktų (Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos rajono, Druskininkų ir Visagino) savivaldybių reguliavimo naštos vertinimo savivaldybėse ataskaitomis ir reguliavimo naštos ūkio subjektams mažinimo pasiūlymais, pateikti rekomendacijas savivaldybėms, kuriose atsispindėtų reguliavimo naštos mažinimo ūkio subjektams savivaldybėse problematika, taip pat apžvelgti aktualią susijusią praktiką, pateikti metodines rekomendacijas ir geros patirties pavyzdžius, tinkančius visoms savivaldybėms. 
Rekomendacijas dėl reguliavimo naštos vertinimo savivaldybėse galite rasti čia.
 

 1. Veikla - Mokymų, skirtų tikslinių grupių kompetencijų stiprinimui, vertinant reguliavimo naštą verslui bei parengtų rekomendacijų savivaldybėms, rengimas (veikla užbaigta 2019 m. gruodžio 13 d.)

Įgyvendinant šią projekto veiklą, buvo suorganizuotos 5 mokymų sesijos: 2019 m. lapkričio 12 d. Kaune, 2019 m. lapkričio 18 d. Klaipėdoje, 2019 m. lapkričio 22 d. Vilniuje, 2019 m. lapkričio 29 d. Šiauliuose ir 2019 m. gruodžio 2 d. Vilniuje. Mokymuose buvo apmokyti iš viso 176  savivaldybių institucijų tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Mokymų programą galite rasti čia.
Mokymų skaidres galite rasti čia.
 

                                                             

Siekdama efektyvinti viešąjį administravimą, gerinti teisės aktų kokybę, Ūkio ministerija įgyvendino projektą „Sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimo diegimas“ (projekto Nr. VP1-4.3-VRM-03-V-01-008) (toliau – projektas), finansuotą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis. 
Projekto tikslas – efektyvinti sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimą, užtikrinti poveikio vertinimo kokybę. Projektas skirtas sukurti sprendimų ir jų projektų poveikio verslo sąlygoms vertinimo sistemą ir užtikrinti jos veikimą, suformuoti asmenų įgūdžius atlikti kokybišką sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimą. Projekto veiklos apėmė probleminių prioritetinių sričių sprendimų poveikio vertinimą, institucijų atliekamo poveikio vertinimo priežiūrą, poveikio verslui vertinimo klausimyno (gairių) rengimą. Vykdant projektą itin daug dėmesio skirta konsultacijoms su ūkio subjektais, siekiant, kad viešas konsultavimasis su ūkio subjektais taptų neatskiriama teisės aktų rengimo proceso dalimi, būtų užtikrintas savalaikis ūkio subjektų nuomonių surinkimas ir įvertinimas priimant sprendimus dėl teisės aktų. 
Projekto vykdymo metu sukurti rezultatai:
•    Ataskaita "Prioritetinių sričių analizė, poveikio verslui vertinimo prioritetinėse srityse atlikimas ir/ar poveikio verslui vertinimo priežiūros atlikimas"
•    Poveikio verslui vertinimo gairės
•    Administracinės naštos ir poveikio vertinimo skaičiuoklė
•    Poveikio vertinimo mokymų skaidrės
Projekto finansavimo ir administravimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta 2013 m. lapkričio 29 dieną. Projekto veiklų įgyvendinimo terminas - 2015 m. rugpjūčio 29 d.
Projektas vykdytas pagal 2007–2013 m. finansinio laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“.
Apie projektą spaudoje.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija vykdydama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos lėšomis finansuojamą projektą „Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste“ (projekto kodas VP1-4.3-VRM-03-V-01-004) apskaičiavo nacionalinę administracinę naštą verslui pinigine išraiška septyniose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytose prioritetinėse srityse.

Šio darbo rezultate parengtoje Nacionalinės administracinės naštos verslui prioritetinėse srityse vertinimo ataskaitoje įvertinta prioritetinių sričių teisės aktų (informacinių įpareigojimų) sukeliama administracinė našta verslui pinigine išraiška, pateikiant skaičiavimo rezultatus įvairiais pjūviais (pavyzdžiui, kiekvieno informacinio įpareigojimo sukeliama administracinė našta verslui, kiekvieno prioritetinių sričių teisės akto sukeliama našta, bendra tam tikros prioritetinės teisinio reguliavimo srities našta verslui, ir pan.). Tikimasi, kad už prioritetinių sričių teisinį reguliavimą atsakingos ministerijos, kitos valstybės institucijos bei įstaigos, pasiremdamos šia ataskaita galės identifikuoti informacinius įpareigojimus ar teisės aktus, ar sritis, kuriose našta verslui yra didžiausia, palyginti vienų ar kitų informacinių įpareigojimų sukeliamą naštą, pagal poreikį analizuoti informacinių įpareigojimų turinį ir, atitinkamai, rengti priemones administracinės naštos mažinimui.

 1. prioritetinė  sritis: Mokesčių administravimas
  1. Mokesčių administravimas
  2. Pridėtinės vertės mokestis
  3. Pelno mokestis
  4. Gyventojų pajamų mokestis
  5. Akcizų mokestis
  6. Kiti mokesčiai
 2. prioritetinė  sritis: Darbo santykiai 
  1. priedas. Darbo santykiai
 3. prioritetinė  sritis: Teritorijų planavimas ir statyba
  1. priedas. Teritorijų planavimas ir statyba
 4. prioritetinė  sritis: Transportas
  1. priedas. Vandens transportas
  2. priedas. Oro transportas
  3. priedas. Kelių transportas
  4. priedas. Geležinkelių transportas
 5. prioritetinė  sritis: Statistika
  1. priedas. Statistika
 6. prioritetinė  sritis: Aplinkos apsauga 
  1. priedas. Aplinkos apsauga
 7. prioritetinė  sritis: Nekilnojamojo turto operacijos
  1. priedas. Nekilnojamojo turto operacijos

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija vykdydama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos lėšomis finansuojamą projektą „Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste“ (projekto kodas VP1-4.3-VRM-03-V-01-004) parengė nacionalinės administracinės naštos verslui pinigine išraiška mažinimo pasiūlymus septyniose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytose prioritetinėse srityse.

Šio darbo rezultate parengtoje Nacionalinės administracinės naštos verslui prioritetinėse srityse mažinimo pasiūlymų parengimo ataskaitoje pateikiami prioritetinių sričių teisės aktų (informacinių įpareigojimų) sukeliamos administracinės naštos verslui pinigine išraiška mažinimo pasiūlymai, jų poveikio administracinės naštos dydžiui įverčiai, kompetentingų valstybės institucijų ir įstaigų nuomonė bei argumentai dėl pasiūlymų įgyvendinimo galimybės, aktuali ekspertų nuomonė. Tikimasi, kad už prioritetinių sričių teisinį reguliavimą atsakingos ministerijos, kitos valstybės institucijos bei įstaigos, pasiremdamos šia ataskaita galės identifikuoti informacinius įpareigojimus, kuriose našta verslui yra didžiausia, įvertinti šios naštos sumažinimo potencialą ir, atsižvelgiant į patektus administracinės naštos verslui mažinimo pasiūlymus, atitinkamai, rengti priemones naštos mažinimui. 

 1. prioritetinė  sritis: Mokesčių administravimas
 2. prioritetinė  sritis: Darbo santykiai
 3. prioritetinė  sritis: Teritorijų planavimas ir statyba
 4. prioritetinė  sritis: Transportas 
  1. priedas. Vandens transportas
  2. priedas. Oro transportas
  3. priedas. Kelių transportas
  4. priedas. Geležinkelių transportas
  5. priedas. Kelių transporto įgyvendintų pasiūlymų administracinės naštos paskaičiavimas
  6. priedas. Vandens transporto įgyvendintų pasiūlymų administracinės naštos paskaičiavimas
 5. prioritetinė  sritis: Statistika
 6. prioritetinė  sritis: Aplinkos apsauga
 7. prioritetinė  sritis: Nekilnojamojo turto operacijos
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-22