Įmonių teisė

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kompetencijai priklauso šie Lietuvos įmonių teisei priskiriami Lietuvos Respublikos įstatymai: Akcinių bendrovių, Valstybės ir savivaldybės įmonių, Ūkinių bendrijų, Individualių įmonių, Viešųjų įstaigų, Mažųjų bendrijų, Europos ekonominių interesų grupių, Europos bendrovių, Europos kooperatinių bendrovių, Vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi - bei jų pagrindu priimti Vyriausybės nutarimai.

Didžioji dalis akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves reglamentuojančių taisyklių remiasi Europos Bendrijų bendrovių teisės direktyvomis, o Europos ekonominių interesų grupių, Europos bendrovių, Europos kooperatinių bendrovių įstatymai užtikrina atitinkamų Europos Bendrijų bendrovių teisės reglamentų įgyvendinimą.

Įmonių teisė yra dinamiška. Pagrindiniai tikslai, kurių siekiama modernizuojant įmonių teisę yra teisinio reguliavimo aiškumas, supaprastinimas, bendrovių valdymo tobulinimas, šiuolaikinių technologijų panaudojimas steigiant įmones ir priimant sprendimus įmonių valdymo organuose, taip pat barjerų, susijusių su įmonių jungimusi bei valdymu peržengiant vienos valstybės ribas, šalinimas.