Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras (PGKC)

Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras (PGKC) – tai oficialus valstybės kontaktinis centras, jungiantis tris centrus: Paslaugų kontaktinį centrą, atsakingą už konsultavimą leidimų ir licencijų  verslui klausimais, Gaminių kontaktinį centrą, atsakingą už informacijos apie gaminiams taikomus nacionalinius teisės aktus teikimą, ir Statybos srities gaminių kontaktinį centrą, atsakingą už informacijos apie statybos produktų tiekimo į Lietuvos rinką sąlygas teikimą. PGKC konsultuoja ir Lietuvos, ir užsienio verslininkus.

Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro uždaviniai:
  • supaprastinti leidimų ir licencijų gavimo procedūras paslaugų teikėjams ir suteikti visą informaciją apie reikalavimus, taikomus jų vykdomai veiklai;
  • užtikrinti verslininkams prieigą prie konkrečių nacionalinių taisyklių, skirtų į Lietuvos rinką norimiems tiekti gaminiams, kurių nereguliuoja ES

Aktuali informacija verslui Lietuvoje prieinama per PGKC portalą www.verslovartai.lt. Portale sukurta saugi pranešimų dėžutė, kuri suteikia verslininkams galimybę elektroniniu būdu pateikti valstybės institucijoms prašymus gauti veiklos vykdymo leidimus.

PGKC atsako į pateikiamas užklausas nuotoliniu būdu per portalo informacinę sistemą. PGKC priklauso ES šalių kontaktinių centrų tinklui EUGO, jungiančiam 28 ES šalių ir Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos kontaktinius centrus. Kitų ES šalių kontaktinių centrų portalus galite rasti www.verslovartai.lt tituliniame puslapyje „Naudingos nuorodos“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-25