Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena

Eil. Nr. Teisinio reguliavimo, kurio stebėsena yra atliekama, sritis Teisės aktai, nustatantys teisinį reguliavimą, kurio stebėsena atliekama Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo pradžios ir pabaigos terminai Už teisinio reguliavimo stebėseną atsakingi asmenys (asmuo)
1. Ikiprekybiniai pirkimai Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 709 ,,Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Inovacijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Šniukienė (tel. 8 706 64946, el. p. rita.sniukiene@eimin.lt)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-09