BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir ekonomikos ir inovacijų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų pirktos galimybių studijos ir galimybių analizės:

2016 metais

Perkančioji institucija, įmonė, įstaiga Pirkimo tikslas Galimybių studijos arba galimybių analizės pavadinimas ir data Galimybių studijos arba galimybių analizės rengėja Galimybių studijos arba galimybių analizės kaina (Eur) Kokiam projektui panaudota galimybių studija arba galimybių analizė Priežastys, dėl kurių galimybių studija arba galimybių analizė nepanaudota
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Siekiant pateikti pasiūlymus dėl regionų konkurencingumo didinimo ir dėl savivaldybių motyvacijos didinimo priimti investuotojus, reikalinga padaryti ekonominę analizę, kaip per savivaldybių biudžeto sudarymo metodiką galima pasiekti šių tikslų. Remiantis šiais duomenimis, bus teikiami siūlymai Ūkio ministerijai, kaip koreguoti įstatymą, reglamentuojantį savivaldybės biudžeto sudarymo tvarką. - Planuojamas pirkimas - Investuok Lietuvoje susiduria su sunkumais dirbant su savivaldybėmis ir bandant paskatinti jas pasiūlyti investuotojams palankių sprendimų. Aiški motyvacija dėl darbo vietų didėjimo teigiamo poveikio savivaldybių biudžetui, padėtų pasiekti šių tikslų. -

2015 metais

Perkančioji institucija, įmonė, įstaiga Pirkimo tikslas Galimybių studijos arba galimybių analizės pavadinimas ir data Galimybių studijos arba galimybių analizės rengėja Galimybių studijos arba galimybių analizės kaina (Eur) Kokiam projektui panaudota galimybių studija arba galimybių analizė Priežastys, dėl kurių galimybių studija arba galimybių analizė nepanaudota
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Atlikti ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) galimų veiklos modelių analizę, įvertinančią esamus ūkio subjektų ir priežiūros institucijų bendravimo procesus, ūkio subjektų poreikius bendraujant su priežiūros institucijomis, priežiūros institucijų tarpusavio bendradarbiavimo procesus, šiuo metu verslo priežiūrai vykdyti naudojamas informacines sistemas ir duomenų šaltinius, priežiūros institucijoms pavestoms funkcijoms vykdyti taikytinų informacinių technologijų poreikius, priežiūros institucijų bendradarbiavimo poreikius ir galimybes sukurti PAIIS, taip pat įvertinti alternatyvių PAIIS veiklos modelių sukūrimo variantus.

Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) galimų veiklos modelių analizė

2015 m.

 

UAB „Civitta“ ir UAB „S2P“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu 38.751,68 Užtikrinant  ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos, skirtos priežiūros funkcijoms veiksmingai atlikti, elektroninėms paslaugoms teikti ir duomenų mainams,  sukūrimą.
2013 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 m. programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“ 34 prioritetas - sukurti PAIIS, sudarančią sąlygas atsisakyti perteklinių duomenų ar informacijos, kurią jau turi nors viena priežiūros institucija, reikalavimo iš verslo, teikti elektronines paslaugas, priežiūros funkcijas valstybėje atlikti bendradarbiaujant ir efektyviai naudojant valstybės išteklius.
 
-
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išsiaiškinti valstybinių matavimo vienetų etalonų poreikį šalyje ir nustatyti jų vystymo kryptis. Etalonų poreikio pagrindimo studija
2015 m.
 
Kauno technologijos universitetas 14.520,00 Studija panaudota, rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 595 pakeitimo projektą, kuriame tikslinamas galimų kurti, kuriamų ir sukurtų bei išlaikomų valstybinių etalonų ir etalonų laboratorijų sąrašas, taip pat tikslinamos kai kurios etalonų išlaikymo ir finansavimo sąlygos bei nustatomi etalonų vystymo prioritetai. Siekiant įgyvendinti kai kurias Studijos rekomendacijas aukščiau minėtais aspektais, sudaryta darbo grupė valstybinių etalonų ir metrologijos klausimams nagrinėti.
Nutarimo pakeitimo projektą planuojama pateikti suinteresuotoms institucijoms derinti 2016 m. III ketv.
-
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Atlikti išsamų Ūkio ministerijos rengiamo Inovacijų skatinimo įstatymo projekto poveikio vertinimą. Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo įstatymo projekto
ex-ante poveikio verslo sąlygoms vertinimas
2015 m.
Advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“ ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu 16.797,96 Studijos išvados buvo panaudotos vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių plano 53 priemonę, t. y. rengiant ir pristatant
Inovacijų skatinimo įstatymo koncepciją ir poveikio vertinimo pažymą  Ministro pirmininko 2014 m. gruodžio 22 d. potvarkiu Nr. 254 sudarytoje darbo grupėje ir MTEPI strateginėje taryboje.
Studijos rekomendacijos nebuvo įgyvendintos, nes   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 2 d. pasitarime buvo priimtas protokolinis sprendimas, kad „netikslinga įgyvendinti   Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2012-2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių plano 53 priemonę“ (2015-11-02 protokolas Nr. 58).

2014 metais

Perkančioji institucija, įmonė, įstaiga Pirkimo tikslas Galimybių studijos arba galimybių analizės pavadinimas ir data Galimybių studijos arba galimybių analizės rengėja Galimybių studijos arba galimybių analizės kaina (Eur) Kokiam projektui panaudota galimybių studija arba galimybių analizė Priežastys, dėl kurių galimybių studija arba galimybių analizė nepanaudota
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Gauti rekomendacijas ir siūlymus dėl Lietuvoje įgyvendinamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų politikos efektyvumo padidinimo, siekiant plėtoti aukštąsias technologijas, įgyvendinant sumanios specializacijos strategiją. Galimybių studija dėl Lietuvos aukštųjų technologijų plėtros
2014 m.
UAB „Visionary Analytics“ 19.975,09 Studijos išvados ir rekomendacijos panaudotos rengiant  susijusias 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemones. -
VšĮ „Versli Lietuva“ Pasiūlyti naujus verslininkų/potencialių verslininkų konsultavimo modelius (būdus, schemas), kuriuos pritaikius praktikoje bus užtikrintas nuolat veikiantis konsultacinės paramos mechanizmas, leidžiantis verslininkui kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje, esant poreikiui, lengvatinėmis sąlygomis gauti konsultacijas įvairiais su verslu susijusiais klausimais. Naujų viešųjų konsultavimo paslaugų teikimo verslui instrumentų sukūrimas
2014 m.
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ 25.196,65 ES SF 2007–2013 projekto „Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros“ (projekto kodas VP2-2.2-ŪM-03-V-02-001) vykdymui. -
VšĮ „Versli Lietuva“ Siekiama išplėsti kontaktinio centro informacinės sistemos infrastruktūrą, pritaikant ją visų procedūrų, susijusių su verslo gyvavimo ciklu, atlikimui elektroniniu būdu per verslo vartus.  Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimo projekto metu ketinama vystyti el. paslaugų teikimo galimybes panaudojant Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos bei kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų infrastruktūrą, taip realizuojant galimybę vieno langelio principu per kontaktinį centrą atlikti visas pagrindines su verslo vykdymu susijusias administracines procedūras elektroniniu būdu bei stebėti teikiamų el. paslaugų būsenas. Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimo projekto investicinio projekto parengimas
2014 m.
UAB "ERNST & YOUNG BALTIC"  39.677,89 Bus naudojama ES SF 2014-2020 projekto „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“ vykdymui. -
VšĮ „Versli Lietuva“ Siekiama išplėsti kontaktinio centro informacinės sistemos infrastruktūrą, pritaikant ją visų procedūrų, susijusių su verslo gyvavimo ciklu, atlikimui elektroniniu būdu per verslo vartus.  Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimo projekto metu ketinama vystyti el. paslaugų teikimo galimybes panaudojant Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos bei kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų infrastruktūrą, taip realizuojant galimybę vieno langelio principu per kontaktinį centrą atlikti visas pagrindines su verslo vykdymu susijusias administracines procedūras elektroniniu būdu bei stebėti teikiamų el. paslaugų būsenas. Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimo projekto investicinio projekto parengimas
2014 m.
 
UAB "ERNST & YOUNG BALTIC"  39.677,89 Bus naudojama ES SF 2014-2020 projekto „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“ vykdymui. -

2013 metais

Perkančioji institucija, įmonė, įstaiga Pirkimo tikslas Galimybių studijos arba galimybių analizės pavadinimas ir data Galimybių studijos arba galimybių analizės rengėja Galimybių studijos arba galimybių analizės kaina (Eur) Kokiam projektui panaudota galimybių studija arba galimybių analizė Priežastys, dėl kurių galimybių studija arba galimybių analizė nepanaudota
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Juridinių formų (UAB, Filialo) išnagrinėjimas, minėtoms formoms taikomų mokesčių ir mokestinių lengvatų laisvosiose ekonominėse zonose (toliau – LEZ) ir ne LEZ pateikimas, apibendrinimas ir palyginimas tipinėmis/ aktualiomis ES investuotojams schemomis ir struktūromis. Mokesčių analizė
2013 m.
 
UAB „PricewaterhouseCoo-pers“ 2.628,30 Analizė buvo naudota konsultuojant užsienio investuotojus, kurie domėjosi galimybėmis steigti įmonę LEZ ir norėjo gauti išsamias mokestines ir teisines konsultacijas, kokią juridinę formą turėtų pasirinkti, kokie bus taikomi mokesčiai bei lengvatos. Įmonės atstovams buvo svarbu įvertinti pradinių inves-ticijų atsiperkamumo periodą ir pasirinkti tinkamą juridinę formą jų steigiamai įmonei. -
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Atlikti profesionalią automobilių stovėjimo aikštelių rinkos analizę, apimančią pagrindinius investuotojus į automobilių stovėjimo aikšteles Šiaurės Europoje, rinkos dalis, pagrindinius investicinius objektus ir tikslus. Statistinė analizė (Car Parking Facilities (Noridc) – Industry Report)
2013 m.
Plimsoll Publishing Ltd 933,92 Projekto „Santariškių medicinos miestelio automobilių stovėjimo aikštelių plėtra viešojo ir  privataus sektorių partnerystės būdu“ vykdymui. -
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Reikalinga profesionaliai atlikta SSGG analizė, siekiant nustatyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos galimybes/ grėsmės/ silpnybes/ stiprybes. SSGG analizė turėjo padėti nustatyti Lietuvos konkurencinius pranašumus, kuriuos VšĮ „Investuok Lietuvoje“ darbuotojai galėtų naudoti vykdant investuotojų pritraukimo veiklas. SSGG analizė
2013 m.
 
The Hackett Group 8.470,00 Atlikta Lietuvos, Latvijos, Estijos SSGG analizė buvo siunčiama potencialiems investuotojams, kurie svarstė lokaciją ir rinkosi iš trijų Baltijos šalių. Taip pat duomenys buvo naudojami ruošiant prezentacijas užsienio investuotojams, pildant atsiųstus užsienio investuotojų klausimynus, teikiant konsultacijas buvo nurodomas šaltinis į dokumentą bei remiamasi jo pateiktomis išvadomis. -
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gegužės 24 d. raštu Nr. (27.28-02)-6K-1304839 ir 2013 m. birželio 6 d. raštu Nr. (27.28-02)-5K-1309472-6K-1305123 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pateiktas teigiamas išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų „Vilniaus tardymo izoliatoriaus – pataisos namų statyba bei paslaugų teikimas“ ir „Šiaulių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų statyba bei paslaugų teikimas“ (toliau – Projektai) įgyvendinimo, buvo būtina iš naujo tuometinėmis kainomis įvertinti Projektų galimybių studijose, rengtose 2011 m., esančius finansinius skaičiavimus ir atnaujinti Projektų galimybių studijas pagal finansinių skaičiavimų, atliktų remiantis tuometinėmis kainomis, rezultatus bei pagal kitus Finansų ministerijos išvadose pateiktus komentarus. Vilniaus tardymo izoliatoriaus – pataisos namų projekto ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų projekto galimybių studijų atnaujinimas
2013 m.
UAB „Ginstata“ 2.943,70 Projektų „Vilniaus tardymo izoliatoriaus – pataisos namų statyba bei paslaugų teikimas“ ir „Šiaulių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų statyba bei paslaugų teikimas“ vykdymui. -
VšĮ „Versli Lietuva“ Įvertinti konsultacijų teikimo jaunoms inovatyvioms įmonėms poreikį ir pateikti rekomendacines gaires tolimesniems tokio pobūdžio projektams. Jaunų inovatyvių įmonių
konsultavimo studija 2013 m.
UAB „CIVITTA“ 14.893,71 ES SF 2007–2013 projekto „Galimybės verslui kurtis ir plėstis“ (projekto kodas VP2-2.2-ŪM-03-V-04-001) vykdymui. -

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-23