Ūkinės veiklos licencijų peržiūra


Ūkio ministerija 2012–2014 m. vykdė ūkinės komercinės veiklos licencijų, jų išdavimo sąlygų ir tvarkos peržiūrą.

Atliekant šią peržiūrą buvo siekiama inter alia panaikinti arba kitomis mažiau ribojančiomis priemonėmis pakeisti diskriminacinius, nebūtinus ir neproporcingus leidimus (licencijas); atsisakyti nebūtinų, neproporcingų reikalavimų, nustatyti aiškią ir skaidrią leidimų išdavimo tvarką; paskatinti daugiau valstybės institucijų paslaugų teikti elektroniniu būdu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Atlikdama peržiūrą Ūkio ministerija įvertinto ir parengė išvadas ir pasiūlymus iš viso dėl 12 ministerijų ir Lietuvos banko išduodamų licencijų išdavimo tvarkos ir šiai tvarkai siūlomo taikyti licencijų išdavimo modelio. Įvertinus informaciją apie 423 licencijų rūšis buvo nustatyta, kad vidutiniškai per metus Lietuvoje išduodama ~ 180 000 licencijų.

Ūkio ministerija pasiūlė keisti leidimo išdavimo modelį iš „G“ (griežtas) į mažiau verslą ribojančią priemonę „D“ (deklaravimą) dėl 45 licencijuojamų veiklų. Ūkio ministerija taip pat pasiūlė 9 licencijų rūšių atsisakyti kaip nepagrįstų ir pasiūlė keisti, palengvinti 160 licencijų rūšių išdavimo tvarką. Ūkio ministerija išvadas ir pasiūlymus pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei. 2014 m. vasario 5 d. Vyriausybės pasitarime ir 2014 m. birželio 9 d. Vyriausybės pasitarime (pateikti patikslinimai) pritarta Ūkio ministerijos išvadoms ir pasiūlymams bei pavesta valstybės institucijoms nustatytais terminais parengti ir pateikti Vyriausybei teisės aktų pakeitimų projektus (viso turėjo būti pakeisti 56 įstatymai bei susiję įgyvendinamieji teisės aktai).

  • Galite susipažinti su veiklų, kurioms siūloma naikinti licencijas arba paprastinti išdavimo procesą taikant deklaracijos modelį, sąrašu.

Siekdama tinkamai įvykdyti peržiūrą Ūkio ministerija parengė, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 (toliau – Nutarimas) patvirtino Licencijavimo pagrindų aprašą (toliau – Aprašas).

2014 m. gruodžio 23 d. Ūkio ministerija Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui pateikė ataskaitą apie ūkinės komercinės veiklos licencijų peržiūros rezultatus.

2016 m. spalio 4 d. Ūkio ministerija Vyriausybei pateikė apibendrintus licencijų peržiūros rezultatus.

Vyriausybė 2016 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 750 patvirtino naują Licencijavimo pagrindų aprašo redakciją.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-23