BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Kvietimas teikti paraiškas diasporos projektams įgyvendinti ekonominės diplomatijos srityje

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia diasporos profesionalų klubus ir kitas diasporos organizacijas teikti paraiškas gauti finansavimą veikloms, skirtoms pritraukti investicijas ir talentus į Lietuvą, plėsti šalies eksporto rinkas, didinti atvykstamąjį turizmą.
Lietuvos diasporos organizacijos, užsienio lietuvių profesionalų klubai (užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija) gali gauti iki 10 tūkst. eurų finansinę subsidiją. Viso kvietimui skiriama suma siekia 50 000 Eur. Šią priemonę įgyvendina Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Priemonės pavadinimas Subsidijos diasporos projektams įgyvendinti ekonominės diplomatijos srityje 
Kvietimo Nr. 1
Nuoroda į priemonės aprašą Dėl Subsidijos diasporos projektams įgyvendinti ekonominės diplomatijos srityje skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo (infolex.lt)
Finansuojamos veiklos Tikslinių renginių organizavimas ir su jų rengimu susijusių veiklų įgyvendinimas ekonominės diplomatijos (talentų, užsienio investicijų pritraukimo, eksporto skatinimo, atvykstamojo turizmo skatinimo) srityje, siekiant užtikrinti informacijos apie Lietuvos eksporto galimybes ir investicinę aplinką Lietuvoje, diasporos ir užsienio lietuvių profesionalų klubų įtraukimą į talentų, investicijų pritraukimo, eksporto skatinimo veiklas, verslo kūrimo, atvykstamojo turizmo skatinimo veiklas teikimą Lietuvos diasporos organizacijoms, užsienio įmonėms, kitiems suinteresuotiems atstovams
Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta suma  50 000 EUR
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000 EUR
Didžiausios galimos sumos neviršijanti subsidija gali būti skiriama pagal vieną paraišką vienam tiksliniam renginiui arba pagal dvi paraiškas dviem skirtingiems renginiams
Mažiausia galima projekto vertė 3 000 EUR
Atrankos būdas Tęstinė atranka
Tinkami pareiškėjai Lietuvos diasporos organizacijos, užsienio lietuvių profesionalų klubai (užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija)
Tinkami projekto partneriai Projektas gali būti įgyvendinamas kartu su projekto partneriais, kurie paraiškos teikimo metu turi atitikti šiuos reikalavimus:
- ne trumpiau nei 2 metus vykdo informacijos viešinimo veiklą pasitelkę užsienio lietuvių profesionalus;
- ne trumpiau nei 2 metus su užsienio lietuvių profesionalais rengia tikslinius renginius (eksporto skatinimo ir (arba) investicijų pritraukimo, ir (arba) verslo plėtros, ir (arba) talentų pritraukimo srityje);
- turi patirties vystant kontaktų užmezgimo ir (arba) užsienio lietuvių profesionalų tinklo kūrimo veiklas eksporto skatinimo ir investicijų pritraukimo srityje.
Tinkamos išlaidos - tikslinių renginių organizavimo ir su tuo susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos;
- su tikslinių renginių organizavimu susijusio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, įrangos, patalpų veikloms vykdyti nuoma ir kt.);
- lektorių, pranešėjų, mokymų vadovų, renginio vedėjų, moderatorių paslaugų ir kelionės, apgyvendinimo išlaidos; 
- tikslinės auditorijos apklausų ir tyrimų atlikimo išlaidos; 
- projekto viešinimo (informacijos sklaidos, reklamos, interneto svetainės sukūrimo, socialinių tinklų, „Zoom“ verslo paskyros ar kitų nuotolinių renginių organizavimo platformų įsigijimo, dizaino, maketavimo, montažo paslaugų įsigijimo, naujienlaiškių rengimo, programėlių kūrimo, technologinių sprendimų sukūrimo) išlaidos;
- pirkimo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), tenkantis iš lėšų projekto veiklai finansuoti pirktoms prekėms, paslaugoms, jei pareiškėjas nėra PVM mokėtojas;
- netiesioginės išlaidos – išlaidos, susijusios su projekto administravimu (netiesioginės išlaidos negali viršyti 5 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos).
Finansavimo forma Subsidija
Paraiškų pateikimo terminas Nuo 2023 m. rugsėjo 4 d. 
Paraiškų atrankos kriterijai Projektai turi atitikti 4 ir daugiau nurodytų sąlygų:
- Projektas yra įgyvendinamas už Lietuvos ribų
- Projektu numatoma įgyvendinti veikla apima tikslinių renginių organizavimą ekonominės diplomatijos (talentų, užsienio investicijų pritraukimo, eksporto skatinimo, atvykstamojo turizmo skatinimo) srityje.
- Užsienio lietuviai ir (arba) užsienio lietuvių profesionalai ir (arba) užsieniečiai turi sudaryti ne mažiau nei pusę tikslinio renginio dalyvių – tikslinio renginio dalyvių skaičius negali būti mažesnis nei 20 dalyvių.
- Tikslinis renginys rengiamas prioritetinių ekonomikos sektorių (informacijos ir ryšių technologijų, gyvybės mokslų, inžinerinės pramonės) srityje. 
- Tikslinis renginys rengiamas bendradarbiaujant su komercijos atašė, prekybos atstovu ir (arba) kitais Lietuvos Respublikos ambasadų, atstovybių atstovais. Tokiu atveju kartu su paraiška pateikiamas raštas dėl bendradarbiavimo arba ketinimo bendradarbiauti.
- Pareiškėjas prie tikslinio renginio organizavimo prisideda savo lėšomis ne mažiau nei 5 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
Tikslinis renginys turi būti organizuojamas iki 2023 m. iki gruodžio 10 d.
Paraiškų pateikimo būdas El. pašto adresu [email protected] ir [email protected]
Reikalavimai paraiškai ir privalomų priedų sąrašas Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia dokumentus, pagrindžiančius atitiktį projekto nustatytiems kriterijams. Taip pat kartu su paraiška privaloma pateikti:
- išlaidas pagrindžiančius dokumentus, skirtus remiamos veiklos išlaidoms pagrįsti
- jei paslaugos ir (arba) prekės tik planuojamos įsigyti, – ne mažiau kaip dviejų ūkio subjektų, potencialiai teiksiančių prekes ar paslaugas (jei rinkoje egzistuoja bent du ūkio subjektai, teikiantys reikiamas paslaugas ir (ar) prekes), komercinius pasiūlymus ir (arba) nuorodą į informacijos šaltinį, kuriame būtų pateikiama paslaugų ir (arba) prekių kaina ir (arba) kainodaros taisyklės (Subsidijos skyrimo atveju Subsidija yra išmokama remiantis Aprašo 11 punktu);
- jei konkrečios paslaugos ir (arba) prekės jau įsigytos iš konkrečių tiekėjų, bet už jas dar nesumokėta, – paslaugų ir (arba) prekių sąskaitą (-as) faktūrą (-as);
- jei paslaugos ir (arba) prekės jau yra įsigytos ir už jas sumokėta, – sąskaitą (-as) faktūrą (-as) ir išlaidų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus (banko ir (arba) kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašus, kasos išlaidų orderius, kvitus ar kitus lygiaverčius dokumentus);
- jei projektas įgyvendinamas su projekto partneriu, – dokumentus, pagrindžiančius projekto partnerio atitiktį numatytiems reikalavimams.
Konsultuojančių  darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas) Agnė Kavaliauskienė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Talentų politikos grupė
Tel.  +370 649 29632
El. paštas [email protected] 
Nuorodos į su kvietimu susijusius dokumentus Paraiškos forma
Projekto ataskaitos forma 
Subsidijos diasporos projektams įgyvendinti ekonominės diplomatijos srityje skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-05