Sprendimai

  • 2008 m. gruodžio 9 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. 2008/963/EB, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešojo pirkimo tvarkos prieduose pateikiami perkančiųjų subjektų ir perkančiųjų organizacijų sąrašai lietuvių kalba  ir anglų kalba
  • 2005 m. sausio 7 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. 2005/15/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 30 straipsnyje numatytos procedūros taikymo būdų lietuvių kalba  ir anglų kalba
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07