Teisinė informacija


Teisės aktų paketas, dar vadinamas žaliuoju koridoriumi stambiems investiciniams projektams, apima: Investicijų įstatymo, Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties, Teritorijų planavimo įstatymo, Užimtumo įstatymo, Žemės įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir Pelno mokesčio įstatymo pataisas.


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-23