2024-04-11

A. Armonaitė su Pasaulio ekonomikos forumo vykdomuoju direktoriumi M. Dušeku aptarė globalios ekonomikos klausimus

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, susitikusi su Pasaulio ekonomikos forumo vykdomuoju direktoriumi Mireku Dušeku, aptarė šiandienos globalios ekonomikos klausimus, Lietuvos konkurencingumą ir ekonomikos augimo perspektyvas.

„Visos šalys susiduria su daugybe uždavinių, kuriuos lengviau galime įveikti glaudžiai bendradarbiaudami tarpvalstybiniu, tarptautinių organizacijų lygiu, įtraukdami mokslo, verslo atstovus, nevyriausybines organizacijas. Perėjimas prie klimatui neutralios ekonomikos, atsparumo globalioms krizėms didinimas, atsakinga technologijų plėtra, darnus vystymasis – tai iššūkiai, kuriuos turime spręsti šiandien“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Susitikimo metu ministrė su Mireku Dušeku aptarė platesnio šalies bendradarbiavimo su Pasaulio ekonomikos forumu galimybes bei Lietuvos įsitraukimą ir dalyvavimą metiniame Davoso forume. Taip pat diskutuota apie spartų Lietuvos augimą ir viso regiono vystymąsi, aptarti aktualūs geopolitiniai klausimai, tokie kaip saugumo regione didinimas ir parama Ukrainai, energetinės nepriklausomybės svarba.

Ženevoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija Pasaulio ekonomikos forumas sutelkia lyderius spręsti globalius iššūkius ir formuoti tvaraus pasaulio vystymosi, ekonomikos plėtros, mokslo ir visuomenės pažangos kryptis. Taip pat organizuoja konferencijas, renginius, tokius kaip Davoso forumas.

Organizacija turi 10 specializuotų analitinių centrų, atsakingų už sprendimų paiešką ir technologijų vystymą daugelyje šiuolaikinei visuomenei aktualių sričių, tarp jų kibernetinio saugumo, ketvirtosios pramonės revoliucijos ir kt.