2021-07-05

Ekonomikos ir inovacijų ministerija atveria daugiau duomenų: paskelbtos biudžeto lėšos, skirtos valstybės IT sričiai

Ekonomikos ir inovacijų ministerija visuomenei atveria dar daugiau duomenų – kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu atliko ir paskelbė 2020 metų valstybės biudžeto lėšų, skiriamų informacinėms technologijoms vysti ir palaikyti, analizę. Išlaidų analizė taps svarbiu įrankiu vertinant šiuo metu vykdomos informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimą, planuojant valstybės valdomų IT sistemų vystymą ir modernizavimą, formuojant nuoseklią ir efektyvią valstybės skaitmeninės transformacijos politiką.

Iš viso informacinių technologijų sričiai 2020 metais Lietuva skyrė 194 mln. eurų – tai yra 1,5 proc. viso valstybės biudžeto. Iš jų 110 mln. eurų sudaro įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos, 57 mln. eurų siekia ES investicijos į šį sektorių, o 26,9 mln. eurų skirta informacinių technologijų specialistų darbo užmokesčiui. Palyginti, Estijoje šie skaičiai siekia apie 230 mln. eurų, tačiau šios šalies viešasis sektorius dažniau ne investuoja į IT sprendimus, bet paslaugas perka iš verslo. 

„Viena mūsų ministerijos atsakomybės sričių yra skaitmeninė ir informacinių technologijų transformacija. Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka, konsolidavimas nustatys valstybės informacinių išteklių valdymo standartus, sumažins išlaidas ir užtikrins aukštesnį IT sistemos saugumą. O tai, kad valstybė susitvarkys informacinių technologijų higieną, pirmiausia yra naudinga piliečiams ir verslui“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Planuojamos reformos tikslas – sukurti tvirtą skaitmeninį viešojo sektoriaus pamatą, kuris patenkintų verslo ir piliečių lūkesčius, kurtų geresnes sąlygas verslui, didintų jo konkurencingumą ir mažintų valstybės išlaidas. Šioms reformoms ketinama panaudoti Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytas lėšas.

Daugiausia lėšų planuojama skirti viešajai infrastruktūrai kurti, elektroninėms paslaugoms, skaitmeniniam turiniui, duomenų valdysenos atviriems duomenims gerinti ir kibernetinei saugai stiprinti.

Skaičiuojama, kad tam, jog visa apimtimi būtų užbaigta valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka ir valstybės institucijų IT infrastruktūra, paslaugos bei procesai būtų valdomi centralizuotai ir efektyviai, reikėtų apie 95 mln. eurų. Dar bent 15 mln. eurų būtina skirti šalies IT sistemų kibernetiniam saugumui stiprinti.

Vyriausybė praėjusį ketvirtadienį pritarė 55 valstybės institucijų, kurių IT infrastruktūra bus konsoliduojama, sąrašui. Šį procesą siūloma baigti iki 2027 metų pabaigos.

Daugiau informacijos apie valstybės biudžeto lėšas IT galima rasti čia.