2022-01-19

Europos Komisija skelbia viešas konsultacijas dėl bendrovių teisės skaitmeninimo tobulinimo

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia verslo, valstybinių institucijų, mokslo atstovus ir jiems atstovaujančias asociacijas bei organizacijas, taip pat investuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti Europos Komisijos (EK) paskelbtose viešose konsultacijose dėl bendrovių teisės skaitmeninimo tobulinimo. Nuomonę visi suinteresuoti asmenys gali pareikšti iki šių metų balandžio 8 dienos.

Naująja EK iniciatyva „Bendrovių teisės skaitmeninimo tobulinimas“ siekiama ES bendrovių teisę labiau pritaikyti prie tebevykstančių skaitmeninių pokyčių: didinti ES bendrovių skaidrumą, kad daugiau informacijos būtų galima gauti tarpvalstybiniu mastu, sudaryti sąlygas tarpvalstybiniu lygiu naudoti patikimus bendrovių duomenis, toliau modernizuoti ES bendrovių teisės taisykles, kad jos būtų pritaikytos skaitmeniniam amžiui.

Šia iniciatyva bus pradėtas antrasis bendrovių teisės skaitmeninimo etapas, ji bus grindžiama 2019 m. Skaitmeninimo direktyva, kuri buvo pirmas žingsnis tobulinant skaitmenines priemones ir procesus bendrovių teisės srityje.

Šių viešųjų konsultacijų  metu siekiama identifikuoti spręstinas problemas bendrovių teisės skaitmeninimo srityje. EK išanalizuos viešų konsultacijų metu gautą informaciją ir spręs, kuriuos aspektus būtų galima išspręsti teisėkūros priemonėmis, o kuriuos – kitais papildomais veiksmais.

Konsultacijų klausimyną kviečiame pildyti iki 2022 metų balandžio 8 dienos. Klausimyną ir daugiau informacijos apie šią  konsultaciją galite rasti čia.