2024-04-08

Inovacijų agentūros paslaugomis jau pasinaudojo daugiau kaip 40 tūkst. klientų

Per dvejus metus nuo Inovacijų agentūros įkūrimo jos paslaugomis pasinaudojo daugiau kaip 40 tūkst. klientų, o naudojimasis paslaugomis, palyginti su pirmaisiais veiklos metais, išaugo dvigubai. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva įsteigta Inovacijų agentūra balandžio 7 d. paminėjo dvejų metų sukaktį.

„Įkūrus Inovacijų agentūrą, buvo įgyvendinta viena esminių inovacijų reformų, kuri paskatins šalies transformaciją į aukštos pridėtinės vertės ekonomiką ir padarys Lietuvą globaliu inovacijų centru. Vos per dvejus metus agentūra parodė puikius rezultatus ir davė postūmį visai šalies inovacijų ekosistemai. Linkiu Inovacijų agentūrai ryžtingai žengti šiuo keliu, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą bei inovacijų vystymą ir didinti Lietuvos konkurencingumą tarptautiniu mastu“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Inovacijų agentūra, veikianti kaip nacionalinė inovacijų ekosistemos platforma, teikia ekspertines verslo pradžios ir plėtros konsultacijas, prisideda prie inovacijų vystymo, padeda verslams užmegzti ryšius su užsienio partneriais ir įsilieti į tarptautines vertės grandines, suteikia prieigą prie finansavimo ir kitų išteklių. Agentūra taip pat svariai prisideda prie eksporto ir verslumo skatinimo. 

Per dvejus metus Inovacijų agentūros teikiamomis konsultacijomis pasinaudojo apie 10 tūkst. klientų. Verslumo, eksporto ir inovacijų skatinimo renginiuose sudalyvavo apie 12,5 tūkst. klientų. Mokymosi programomis ir platformomis naudojosi 2,8 tūkst. klientų, o skaitmeninėmis priemonėmis (verslo vedliais, skaičiuoklėmis, verslininko kortele) pasinaudojo apie 14 tūkst. klientų.

Šiemet atlikto tyrimo duomenimis, Inovacijų agentūros verslui teikiamas paslaugas teigiamai įvertino 88 proc. praėjusiais metais jomis pasinaudojusių įmonių. Įmonės geriausiai vertina Inovacijų agentūros įgyvendinamas mokymų programas ir paslaugas. Į geriausiai vertinamų paslaugų penketuką taip pat patenka ekspertų teikiamos konsultacijos, agentūros organizuojami informaciniai renginiai ir bendradarbystės centrų „Spiečius“ paslaugos.

Inovacijų agentūra įkurta 2022 m. buvusių Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA), verslumo ir eksporto plėtros agentūros „Versli Lietuva“ pagrindu bei konsolidavus inovacines veiklos funkcijas, kurias atliko Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).