2022-01-27

Įteikti Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai

Įmonėms, kurios rūpinasi darbuotojų emocine gerove ir kuria jiems palankią aplinką, stiprina ryšius su bendruomenėmis, rūpinasi ir tausoja aplinką bei imasi įvairių inciatyvų, padedančių darbuotojams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, sausio 27 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose įteikti „Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 2021“.

Įmonių socialinės atsakomybės „Oskarais“ vadinamais apdovanojimais įvertintos verslo įmonės už 2021 metų veiklas. Pagrindinį apdovanojimą „Metų socialiai atsakinga įmonė 2021“ laimėjo UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, padariusi didelę pažangą visose socialinės atsakomybės srityse. Bendrovė įvertinta už socialiai atsakingą veiklą, kuriant darbuotojų gerovę, rūpinantis aplinka ir bendradarbiaujant su bendruomenėmis. Kitos įmonės pelnė apdovanojimus nominacijose „Metų darbovietė“, „Aplinkai draugiškiausia įmonė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, „Šeimai palankiausia darbovietė“ ir „Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė“. Iš viso įteikta 17 apdovanojimų mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms.

„Kasmet sulaukiame vis didesnio įmonių susidomėjimo šiuo konkursu. Tai rodo, kad įmonės net ir šiuo nenuspėjamu laiku, tebesitęsiant pandemijai, išliko ištikimos savo vertybėms, atsakingai rūpinasi savo darbuotojų gerove, kuria ir stiprina ryšius su bendruomenėmis, o svarbiausia, kad netrūksta noro padėti tiems, kam pagalba ir parama labiausiai reikalinga. Socialiai atsakingas verslas kuria vertę mūsų visuomenei ir yra vertas mūsų visų pasididžiavimo“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

„Mūsų šalies ekonominis konkurencingumas priklauso ne tik nuo mokestinės aplinkos, sąlygų verslui, talentų ir švietimo, bet ir nuo žmogaus teisių apsaugos, lygybės ir bendro šalies mikroklimato, kuriame egzistuoja pagarba įvairovei. Tai ne kartą teko girdėti ir susitikimuose su investuotojais ar tarptautiniais partneriais. Džiaugiuosi, kad čia turime kuo pasigirti!“, – teigė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Kasmet rengiamo Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų konkurso tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į socialiai atsakingo verslo svarbą ir naudą visuomenėje. Pasak Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų komisijos pirmininkės Liudvikos Gražulienės, socialinės atsakomybės sritys plečiasi ir atsiranda daugiau galimybių skatinti gerąją įmonių konkurenciją. Atsižvelgdama į tai, Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų komisija 2021 m. nusprendė tradicines konkurso nominacijas „Metų darbovietė“, „Aplinkai draugiškiausia įmonė“ ir „Metų bendruomeniškiausia įmonė“ papildyti dar viena nominacija „Šeimai palankiausia darbovietė“. Ji įsteigta atsižvelgiant į šeimos ir darbo arba asmeninio gyvenimo ir darbo interesų derinimo svarbą. Dėl šio titulo skirtingo dydžio įmonės galės varžytis kiekvienais metais.

„Tikimės, kad ši nominacija paskatins darbdavius imtis įvairių inciatyvų padedant darbuotojams derinti karjerą ir asmeninį gyvenimą ir ši „investicija“ atsipirks darbuotojų lojalumu ir pasitikėjimu, įmonės konkurencijos didėjimu“, – teigė L. Gražulienė.

Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2021“ konkursui 53 Lietuvos įmonės pateikė 79 paraiškas, iš kurių komisija rinko nominacijos laimėtojus mažų, vidutinių ir didelių įmonių kategorijose. Naujienų portalo „Delfi“ skaitytojai balsuodami rinko „Metų bendruomeniškiausias įmones“, todėl iš viso šioje nominacijoje buvo apdovanotos net 6 įmonės: trys – sulaukusios didžiausio komisijos įvertinimo, ir trys – sulaukusios daugiausia visuomenės balsų.

Pagrindinis apdovanojimas „Metų socialiai atsakinga įmonė 2021“

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ – už socialiai atsakingą veiklą, kuriant darbuotojų gerovę, rūpinantis aplinka ir bendradarbiaujant su bendruomenėmis.

„Metų darbovietė 2021“

•    Mažų įmonių kategorijoje – UAB „Interlux“ už rūpestį darbuotojų gerove ir saugumu.
•    Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „NEO GROUP“ už įvairiapusį darbo kultūros stiprinimą.
•    Didelių įmonių kategorijoje – VĮ Ignalinos atominė elektrinė už iniciatyvas, skatinančias darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą.

„Aplinkai draugiškiausia įmonė 2021“

•    Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Vėjo projektai“ už aplinką tausojančią gamybą ir visuomenės švietimo iniciatyvas.
•    Didelių įmonių kategorijoje – AB Telia Lietuva už tvarius veiklos sprendimus ir atsakingą tiekimo grandinės formavimą.

„Šeimai palankiausia darbovietė 2021“

•    Mažų įmonių kategorijoje – UAB „Deisima“ už iniciatyvas, atliepiančias įvairius darbuotojų ir jų šeimų poreikius.
•    Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Smiltainis ir Ko“ už kiekvienam darbuotojui ir šeimai palankios aplinkos kūrimą.
•    Didelių įmonių kategorijoje – AB „Klaipėdos energija“ už darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros puoselėjimą ir skatinimą.

„Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė 2021“

•    Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Voltas IT“ už darbuotojų emocinės sveikatos stiprinimą ir vidinės kultūros puoselėjimą..
•    Didelių įmonių kategorijoje – AB „Hollister Lietuva“ už darbuotojų poreikius atliepiančią kultūrą ir fizinės bei emocinės sveikatos darbe stiprinimą.

„Metų bendruomeniškiausia įmonė 2021“

•    Mažų įmonių kategorijoje – IĮ „Virtienis“ už atviros bendruomenės kūrimą ir kultūrinio paveldo puoselėjimą Joniškyje.
•    Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Toksika“ už bendruomenėms svarbių poreikių įgyvendinimą ir švaresnės aplinkos kūrimą.
•    Didelių įmonių kategorijoje – UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ už nuoseklų bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo įstaigomis ir moksleivių bei jaunimo švietimą.

„Metų bendruomeniškiausia įmonė 2021“ – „Delfi“ skaitytojų balsas

•    Mažų įmonių kategorijoje – IĮ „Virtienis“ už atviros bendruomenės kūrimą ir kultūrinio paveldo puoselėjimą Joniškyje.
•    Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Joniškio grūdai“ už atjautos beglobiams gyvūnams ir veiklų bendruomenėje skatinimą.
•    Didelių įmonių kategorijoje – „Manvesta“, UAB, už ypatingą dėmesį Jurbarko bendruomenei ir paramą sunkiomis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimoms.

Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai – nuo 2008 metų vykdoma valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam žmogui bei skatinti šalies įmones diegti veikloje socialinės atsakomybės principus.

Nuo 2013 metų šiuos apdovanojimus organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais.