2022-03-15

Lietuvos verslas ir piliečiai vis dažniau atranda SOLVIT bei sėkmingai gina savo teises ES

Kiekvienais metais Lietuvos piliečiai ir įmonės aktyviai gina savo teises Europos Sąjungos šalyse dėl šių šalių institucijų netinkamo ES teisės aktų taikymo. Lietuvos SOLVIT centras, veikiantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, pernai nagrinėjo 54 skundus, iš kurių 21 buvo nustatytas galimas ES teisės pažeidimas. Daugiausia skundų sulaukta dėl socialinės apsaugos sprendimų, laisvo asmenų judėjimo ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Verslo atstovai dažniausiai kreipėsi dėl mokestinių klausimų ir laisvo kapitalo judėjimo.   

Lietuvos SOLVIT centre išsprendžiama apie 86 proc. bylų – t.y. 8 iš 10 atvejų šalių institucijos, kuriomis buvo skundžiamasi, pakeitė savo sprendimus mūsų piliečių ar įmonių naudai arba išaiškino, jog ES teisės pažeidimo nėra. Lyginant su kitų ES šalių SOLVIT centrais, pagal nepriimtų nagrinėti skundų kiekį (61 proc.) Lietuvos SOLVIT centras yra maždaug per vidurį.  

„Ir toliau matome tendenciją, kad ES šalyse gyvenantys, dirbantys, studijuojantys ar savo verslą kuriantys lietuviai aktyviai gina savo teises, o SOLVIT centro veiklos efektyvumas yra išties didelis. Šis ginčų sprendimo būdas yra neteisminis, bet praktika rodo, kad dauguma visų skundų išsprendžiama įmonės ar piliečio naudai. Todėl norime priminti verslui, kad jis turi tokią galimybę, kur kas operatyviau apginti savo teises nei kreipiantis į teismą ar ieškant sprendimo savarankiškai“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jovita Neliupšienė. 

Daugiausiai skundų sulaukiama dėl socialinės apsaugos sprendimų, kuomet kitų Europos valstybių institucijos atsisako mokėti asmeniui priklausančias socialines išmokas (ligos išmokas, našlių ir našlaičių pensijas, nedarbo išmokas, išmokas šeimai, motinystės išmokas ir kt.).  

Pavyzdžiui, Lietuvos pilietė, 7 metus dirbusi naftos platformoje, kuri kas kelis mėnesius keičia lokaciją jūroje ir patenka vis į kitos ES šalies jurisdikciją, susidūrė su sunkumais gauti motinystės išmokas Kipre. Po SOLVIT įsitraukimo motinystės išmokos jai buvo paskirtos susumavus visų ES šalių socialinio draudimo laikotarpius.  

Nemažai skundų gaunama ir dėl laisvo asmenų judėjimo: į šią kategoriją patenka vizų, leidimų gyventi išdavimo ir ES piliečių gyvenamosios vietos registravimo klausimai. Pernai taip pat buvo gauta skundų dėl mokesčių ir muitų, vairuotojo pažymėjimų, laisvo kapitalo judėjimo bei profesinių kvalifikacijų pripažinimo.   

Praėjusiais metais Lietuvos piliečiai ir verslo atstovai daugiausia skundėsi dėl Airijos institucijų priimtų sprendimų (6 bylos). Antrą vietą užėmė Danija (4 bylos), o trečioje vietoje buvo Italija, Švedija ir Vokietija (po 2 bylas).  

Nuo 2004 m. šalyje veikiantis SOLVIT centras suteikia patogią, efektyvią ir nemokamą pagalbą verslui ar asmenims, kuriems kyla sunkumų kitose ES šalyse. Kai Lietuvos įmonė, plėtojanti verslą kitoje šalyje, pastebi, kad jai taikomi griežtesni reikalavimai nei vietos verslininkams – prekės neįleidžiamos į vietinę rinką, neleidžiama teikti paslaugų, apsunkinamas darbuotojų komandiravimas ar nepavyksta susigrąžinti PVM, – kilusius sunkumus ji gali spręsti ne tik savo jėgomis. EK yra sukūrusi specialų įrankį tokioms problemoms spręsti neteisminiu būdu – tai SOLVIT tinklas.   

Daugiau  informacijos apie SOLVIT: https://eimin.lrv.lt/solvit, o skundą SOLVIT galima pateikti užpildžius formą internete