2021-12-17

MITA kviečia dalyvauti Bendriems Europos interesams svarbių mikroelektronikos srities projektų atrankoje

Siekiant bendrų strateginių Europos Sąjungos politikos tikslų, reikšmingas kiekvienos valstybės narės indėlis. Atsižvelgdama į mikroelektronikos rinkose susidariusią padėtį ir šioje srityje turimą Lietuvos potencialą, Ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijavo atranką į Bendriems Europos interesams svarbius projektus (BEISP). Atranką nacionaliniu lygiu organizuojanti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) nuo gruodžio 17 d. paraiškas kviečia teikti mikroelektronikos srityje veikiančias įmones, kurios motyvuotos dalyvauti sekančiuose atrankos etapuose Europiniu lygmeniu ir, sėkmės atveju, gauti finansavimą jų įgyvendinamiems projektams.

Bendriems Europos interesams svarbūs projektai – tai didelio masto projektai, strategiškai svarbūs skatinant Europos Sąjungos ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumo didinimą, siekiant užpildyti inovacijų finansavimo spragas, skatinant naujas proveržio technologijas strateginėse vertės grandinėse. Paprastai tai yra projektai, skirti pašalinti dideles rinkos nepakankamumo arba sistemines problemas, kuriems kitų priemonių nėra. Tokių projektų nauda negali apsiriboti viena įmone ar sektoriumi. Ji turi būti reikšminga ir pritaikoma visos Europos Sąjungos ekonomikai ar visuomenei.  

MITA skelbiamas kvietimas skirtas juridiniams asmenims arba jų konsorciumams, kurie vykdo veiklą dirbtinio intelekto procesorių ir lustų projektavimo, lustų projektavimo komunikacijai (5G, 6G) ir ryšiui, lustų kūrimo ir gamybos Europoje, pažangios pakuotės heterogeninės integracijos puslaidininkinių substratų, radijo dažnių ir galios elektronikos srityse. 

Visiems BEISP projektams būtinas teigiamas šalutinis poveikis Europos Sąjungos vidaus rinkai, pavyzdžiui, sisteminis poveikis keliuose vertės grandinės lygiuose arba tiekėjų ar vartotojų rinkose, nauda kitiems ekonomikos sektoriams, ir visai visuomenei. Todėl atrankoje dalyvaujantys pareiškėjai turi parodyti, kokią papildomą vertę jų technologijos sklaidai suteiks dalyvavimas BEISP.

Paraiškėjai taip pat privalo aprašyti planuojamas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklas ir pirmąjį pramonės plėtros naujų technologijų etapą. Projektas turi skirtis nuo įprastai naudojamos modernaus lygio technologijos, o masinės gamybos fazės ir komercinė veikla – negalimi. 

Vieno BEISP mikroelektronikos srities (ME2) projekto vertė turi būti ne mažesnė kaip 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų. Numatytas nuosavas pareiškėjų finansinis indėlis turi sudaryti ne mažiau nei 80 proc. projekto vertės, o pagrįstas finansavimo trūkumas gali siekti iki 20 proc. nuo bendros projekto vertės. Finansuoti bus tinkamos galimybių studijų ir projektui įgyvendinti būtinų leidimų gavimo išlaidos, išlaidos priemonėms ir įrangai, kurios naudojamos projektui per jo vykdymo laikotarpį, išlaidos pastatams, infrastruktūrai ir žemei, kurie naudojami projektui per jo vykdymo laikotarpį, įsigyti (statyti) ir kita. Pasibaigus projektui, BEISP ME2 projekto įgyvendintojas turės išlaikyti tokias investicijas Lietuvoje ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus. 

Atkreiptinas dėmesys, kad MITA įgyvendina atranką, pagal kurią finansavimas nėra skiriamas. Visi nacionaliniu mastu atrinkti pareiškėjai į jį galės pretenduoti tik sekančiuose atrankos etapuose, kurie vyks Europiniu lygmeniu. 

Projekto paraiškų laukiama iki 2022 m. sausio 3 d. 16:30. Dalyvauti tolesnėje BEISP ME2 atrankoje projektų sąrašas bus paskelbtas MITA interneto svetainėje www.mita.lrv.lt

Projektų įgyvendinimo sąlygos pateikiamos kvietime, kurį rasite čia.  

Turinčius klausimų, kviečiame kreiptis el. paštu [email protected] arba tel.: +370 603 87730.