2022-03-09

Mokslinių tyrimų, inovacijų ir eksperimentinės plėtros projektams paskirstyta 20 mln. eurų

Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė 20 mln. eurų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų projektams pagal Europos Sąjungos investicijų priemonę „SmartInvest LT+”.  

„Investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros sprendimus yra ilgalaikės ir atveria kelius glaudesniam verslo ir mokslo bendradarbiavimui, kurio dėka mūsų ekonomika gali augti ir lengviau prisitaikyti prie globalių pokyčių. Be to, tokios investicijos neša  didžiulę tiesioginę grąžą: skaičiuojame, kad vien tik įgyvendinus šiuos „SmartInvest LT+” projektus, bus sukurta apie 220 naujų aukštos kvalifikacijos darbo vietų  ir pritraukta apie 16 mln. eurų investicijų“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.  

Pagal SmartInvest LT+” priemonę, užsienio investuotojams, kurie plėtoja veiklą Lietuvoje, finansuojamas mokslinių tyrimų įrangos įsigijimas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas, personalo išlaikymas, reikalingų medžiagų, patentų ir licencijų įsigijimas. Projektams finansavimas skirtas nuo 50 tūkstančių eurų iki 4,5 mln. eurų.  

Viso buvo gautos 36 paraiškos, iš jų finansavimas skirtas 13 projektų įgyvendinti. Daugiausiai patenkinta JAV investuotojų paraiškų, po 1 paraišką patenkinta iš Austrijos, Danijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Liuksemburgo, Norvegijos, Singapūro ir Suomijos.  

Po 4 investuotojus Lietuvoje ketina plėtoti informacinių ir ryšių technologijų bei naujus gamybos, medžiagų kūrimo ir technologijų projektus, 3 – sveikatos technologijos ir biotechnologijos, o likę ketina plėtoti agro inovacijų ir maisto technologijų bei kombinuotus – su sveikta ir IT susijusius – projektus.  

Planuojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų kryptys labai plačios: nuo plokščiųjų garsiakalbių prototipų, duomenų debesijos saugumo sprendimų iki priemonių cukriniam diabetui gydyti ar medicinos robotų.