2021-12-22

Nauja metodika leis tiksliau įvertinti valstybės valdomų įmonių veiklą

Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kartu su Valdymo koordinavimo centru parengtai valstybės valdomų įmonių (VVĮ) veiklos matavimo rodiklių koncepcijai, kuri leis tiksliau įvertinti tokių įmonių veiklą. Nuo kitų metų kiekviena valstybės valdoma įmonė privalės išsikelti ne tik po 3 ilgalaikius finansinius tikslus, bet kartu bus vertinami ir kiti rodikliai: vertė akcininkui, klientų lūkesčiai ir plėtra, veiklos efektyvumas bei organizacijos tobulėjimas. 

„Nauja valstybės valdomų įmonių veiklos vertinimo koncepcija yra itin svarbus vadybinis įrankis, nes iki šiol tokių įmonių  komercinei veiklai vertinti buvo naudotas vienintelis nuosavo kapitalo grąžos rodiklis. Jis tinkamas verslo vertės augimui vertinti, bet nėra universalus keliamas finansinis tikslas ir ne visai tiksliai atspindi įmonių veiklos rezultatus. Todėl kartu su Valdymo koordinavimo centru pagal gerąją EPBO šalių praktiką sukūrėme įmonių veiklos matavimo rodiklių koncepciją, kuri leidžia įdiegti efektyvesnę bei tikslesnę rezultatų vertinimo sistemą“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Pasak ministrės, neužtenka tik valdyti ir vertinti VVĮ veiklą sutelkiant dėmesį į finansinius tikslus – reikia suprasti, kaip tie rezultatai yra pasiekiami, t. y. kokie veiksniai ir sąlygos juos lemia. Įmonėms ir jų vadovams nauja koncepcija suteiks aiškią ir tikslią informaciją, ko iš jų tikisi pagrindinė akcininkė – valstybė.

Nuo 2022 metų kiekvienos VVĮ išsikeltus 3 ilgalaikius finansinius rodiklius ir siektiną rezultatą 3 metų laikotarpiui įvertins Valdymo koordinavimo centras (VKC) bei tvirtins Vyriausybė. Tai yra ilgalaikiai pelningumo, optimalios kapitalo struktūros bei dividendų ir pelno įmokų rodikliai, kurie įtraukiami į įmonių strateginį veiklos planą.

Papildomai įmonės turės kasmet išsikelti ir į strateginį veiklos planą įtraukti trumpalaikius finansinius bei nefinansinius veiklos matavimo rodiklius – nusimatyti po 1–2 rodiklius kiekvienai iš 4 sričių: vertės akcininkui, klientų lūkesčiams ir plėtrai, veiklos efektyvumui bei organizacijos tobulėjimui. Šie rodikliai privalės būti tarpusavyje suderinami tarp VVĮ, akcininkui atstovaujančios ministerijos bei VKC. 

Išsamiau susipažinti su VVĮ veiklos matavimo rodiklių koncepcija galima čia.