VERSLUI, INOVACIJOMS IR INVESTICIJOMS – 365 MLN. EURŲ

 • PASKELBTA: Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui – 6 mln. eurų MVĮ bei didelėms įmonėms, kai jos bendradarbiauja su MVĮ
 • PASKELBTA. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir patentavimo vykdymui – 1,8 mln. eurų labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), padidinta iki 7,5 mln. eurų
 • PASKELBTA. Dalyvauti tarptautinėse MTEPI iniciatyvose – 300 tūkst. eurų MVĮ, padidinta iki 518 tūkst. eurų
 • PASKELBTA: Atsigavimui po ekonominio nuosmukio (antikrizinės veiklos valdymo, veiklos ir kaštų optimizavimo paslaugoms) – 2,5 mln. eurų MVĮ
 • PASKELBTA: Inovacijų politikos įgyvendinimui įsteigiant vieną inovacijų skatinimo agentūrą – 5,9 mln. eurų Inovacijų agentūrai. 
 • PASKELBTA: Misijų programoms ir 3 Kompetencijų centrų įkūrimui – 77,7 mln. eurų konsorciumams
 • PASKELBTA: Paskatų verslui investuoti į MTEP studijai atlikti – 84,7 tūkst. eurų įmonėms. 
 • PASKELBTA: Tarptautiniam akceleratoriui pritraukti – 13 mln. eurų mažoms ir labai mažoms įmonėms
 • PASKELBTA: Pradedančiųjų smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimuisi, augimui ir plėtrai – 3,8 mln. eurų Skaitmeninių inovacijų centrams, verslo inkubatoriams, bendradarbystės centrams „Spiečius“, naudos gavėjai – SVV subjektai
 • PASKELBTA: Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių įmonių tinklo kūrimuisi ir augimui (tarptautinių parodų dalyvavimui, rinkodaros strategijoms, tarptautinei partnerystei) – 4 mln. eurų verslo klasterio koordinatoriams, padidinta iki 5,5 mln. eurų
 • PASKELBTA: Startuolių vystymui, akceleravimui ir plėtrai – 8,5 mln. eurų inovacijų ir technologijų perdavimo centrams
 • PASKELBTA: Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centro steigimui – 500 tūkst. eurų startuoliams
 • PASKELBTA: LT Space Hub steigimui ir veiklų įgyvendinimui – 1,5 mln. eurų Inovacijų agentūrai
 • PASKELBTA: Verslo prieigai prie finansinių šaltinių (Inovacijų fondas) – 20 mln. eurų startuoliams
 • PASKELBTA: Inovatyvių technologinių sprendimų, leidžiančių saugiai naudotis paslaugomis, kūrimui - 8 mln. eurų valstybinėms institucijoms
 • PASKELBTA: Naujų, inovatyvių bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų kūrimui – 20 mln. eurų valstybinėms institucijoms
 • PASKELBTA: Pažengusiems inovatoriams MTEP ir patentavimui – 20 mln. eurų labai mažoms, mažoms ir vidutinėms (MVĮ) bei didelėms įmonėms, kai bendradarbiauja su MVĮ
 • PASKELBTA: Brandiems inovatoriams MTEP ir patentavimui – 15 mln. eurų MVĮ bei didelėms įmonėms,  kai bendradarbiauja su MVĮ
 • PASKELBTA: Netechnologinių inovacijų plėtrai (prekės ženklui, dizainui ir pan.) – 5 mln. eurų MVĮ
 • PASKELBTA: Ikiprekybinių pirkimų skatinimui viešajame sektoriuje – 1 mln. eurų Inovacijų agentūrai
 • PASKELBTA: Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui – 3 mln. eurų VšĮ „Investuok Lietuvoje“
 • PASKELBTA: Darbuotojų įgūdžių, kurie leis prisitaikyti prie technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos, ugdymui – 7,5 mln. eurų MVĮ
 • PASKELBTA: MVĮ ir kitų verslumo galimybių paieškos procese dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimų ugdymui – 7,5 mln. eurų Inovacijų agentūrai
 • PASKELBTA: MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų produktų ir paslaugų sertifikavimui ir pristatymui užsienio rinkose – 5 mln. eurų mažoms ir vidutinėms įmonėms
 • PASKELBTA: Veiklos tarptautiškumui ir naujų eksporto rinkų identifikavimui – 5 mln. eurų mažoms ir vidutinėms įmonėms
 • PASKELBTA: Sąlygų užsienio ir vietos investuotojams pagerinimas (pramoninės zonos) Akmenės raj. sav. – 11,742 mln. eurų.
 • PASKELBTA: Sąlygų užsienio ir vietos investuotojams pagerinimas (pramoninės zonos) Jonavos raj. sav. – 8,6 mln. eurų
 • PASKELBTA: Sąlygų užsienio ir vietos investuotojams pagerinimas (pramoninės zonos) Mažeikių raj. sav. – 10,25 mln. eurų
 • PASKELBTA: Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas Akmenės raj. sav. – 19 mln. eurų
 • PASKELBTA: Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas Jonavos raj. sav. – 21 mln. eurų
 • PASKELBTA: Užsienio ir vietos investuotojų su dideliu darbo vietų kūrimo potencialu pritraukimas Mažeikių raj. sav. – 27 mln. eurų

     Planuojama paskelbti 2024 m. :

 • Specializuoto konsultavimo veiklai (MTEPI partnerių paieškai ir veiklos skatinimui) – 4 mln. eurų MVĮ
 • Inovacijų paklausos didinimui išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą – 5 mln. eurų  Inovacijų agentūra
 • Skatinti mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose – 7 mln. eurų Inovacijų grupės koordinatoriui
 • PASKELBTA: Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui – 6 mln. eurų MVĮ bei didelėms įmonėms, kai jos bendradarbiauja su MVĮ
 • Specializuotų startuolių akceleravimo programų įgyvendinimui – 12 mln. eurų mažoms ir labai mažoms įmonėms

Atnaujinimo data: 2024-02-12