Turizmas – viena aktyvaus poilsio rūšių – laisvalaikio kelionės iš įprastos gyvenamosios vietos poilsiniais, pažintiniais, pramoginiais, sveikatinimo, sporto, religiniais ir kitais tikslais. Efektyviausias žmonių rekreacinių poreikių tenkinimo būdas, stiprinantis sveikatą, gerinantis darbingumą, padedantis pažinti pasaulį, plėsti akiratį.

Turizmo rūšys

Pagal kryptį turizmas gali būti vidaus (keliaujama po savo šalį) ir užsienio (keliaujama po užsienio šalis), šis skirstomas į išvykstamąjį (kai šalies gyventojai vyksta į užsienį) ir atvykstamąjį (kai į šalį atvyksta užsieniečiai), pagal keliavimo tikslą – pažintinis, poilsinis, sportinis, edukacinis, kulinarinis, socialinis (dalyvaujama visuomeniniuose renginiuose), dalykinis (lankomi profesinę svarbą turintys objektai ar renginiai), religinis (lankomos šventos vietos), medicininis (gydymosi tikslais), ekstremalusis, kaimo turizmas, speleoturizmas ir kita, pagal organizavimo formą – organizuotas (kelionės grupėmis pagal programą, kurią sudaro jas organizuojanti turizmo įmonė) ir neorganizuotas (savarankiškas, dažnai nuosavu transportu ar pėsčiomis). 

Atnaujinimo data: 2024-01-22