Veiklos sritys

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras atsakingas už šias valdymo sritis

  • Ūkio politiką: bendroji ekonominė (makroekonominė) politika, konkurencijos politika, Europos Sąjungos vidaus rinkos politika, viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, politika, vidaus prekyba (įskaitant alkoholio ir tabako kontrolę), mokėjimų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos politika, prekių ir paslaugų reklama, metrologija, standartizacija, akreditacija, žmogiškieji ištekliai, reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas.
  • Konkurencingumo didinimą: palankios aplinkos verslui kūrimas, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, geresnis reglamentavimas (administracinės naštos mažinimas, teisės aktų supaprastinimas, teisinio reguliavimo kokybės gerinimas), verslo priežiūra, įmonių teisė, valstybės valdomos įmonės, valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimas, nemokumas, investicijų, eksporto skatinimo, koncesijų, inovacijų, kosmoso politika, pramonės ir paslaugų plėtra, turizmas, kurortai ir kurortinės teritorijos.

Atnaujinimo data: 2024-01-22