Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai: pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

Praneškite apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, įstaigų prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų atlikimą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija šiais elektroninio pašto adresais:

arba

Jeigu pageidaujate sužinoti apie informacijos nagrinėjimo rezultatus, nepamirškite apie tai pažymėti ir nurodyti savo kontaktus. Informaciją nagrinėjantys darbuotojai galės su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Pranešimus apie įtariamą, tikėtina, neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima pateikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/korupcijos-prevencija

Nuoroda į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje pateiktą informaciją „Praneškite apie korupciją“ ir kontaktai, kuriais asmenys gali Specialiųjų tyrimų tarnybai anonimiškai pranešti apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veikla:
   • „Karštoji linija“ visą parą tel. (8 5) 266 3333
   • [email protected]

 

Atnaujinimo data: 2024-04-23