Pranešk apie korupciją

Nelikite abejingi neteisėtai veiklai – kovokime su korupcija kartu!

Čia Jūs galite pateikti apie informaciją Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, įstaigų prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų atlikimą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija. Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas dėl jos panaudojimo. Jūsų suteiktos informacijos konfidencialumą garantuojame.

 

Vardas, pavardė
  • Pildyti nebūtina
Adresas
  • Pildyti nebūtina
Telefonas
  • Pildyti nebūtina
El. paštas
  • Pildyti nebūtina
Pranešimas
  • Prašome nurodyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, įstaigų prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojus, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus. Taip pat pateikite kitus duomenis, kurie, Jūsų nuomone, yra reikšmingi.
Dokumentai, patvirtinantys informacijoje nurodytus pažeidimus, aplinkybes, kiti įrodymai
  • Pildyti neprivaloma
* Apie EIM atliktus veiksmus, priimtus sprendimus pagal mano pranešimą:
  • Asmuo, pateikęs pranešimą, apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.
Mano pranešimas ir asmens duomenys gali būti perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai:
  • Pasirinkite tik vieną variantą