Europos semestras

Europos semestrasyra Europos Sąjungos valstybių narių ekonominės ir užimtumo politikos koordinavimo sistema.

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatyta, kad valstybės narės savo ekonominėje politikoje turėtų vadovautis Tarybos patvirtintomis integruotomis užimtumo ir ekonominės politikos gairėmis bei rengti nacionalines reformų programas pagal integruotose gairėse nurodytus tikslus (121 straipsnio 2 dalis).

 

Nacionalinė reformų darbotvarkė apibendrina svarbiausias vykdomas ir planuojamas struktūrines reformas. Nacionalinė reformų darbotvarkė yra kasmet atnaujinama atsižvelgiant į Europos semestro ciklą. Atnaujinta Nacionalinė reformų darbotvarkė teikiama Europos Komisijai kiekvienų metų balandžio mėn.

Europos semestro, Nacionalinės reformų darbotvarkės rengimo, įgyvendinimo kooordinavimą ir bendradarbiavimą su Europos Komisija reglamentuoja 2011 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 967 "Dėl Nacionalinės reformų darbotvarkės rengimo ir įgyvendinimo".

 

2024 metų Europos semestras: Rudens rinkinys

2023 metų Europos semestras: Pavasario rinkinys

 

Lietuvos Nacionalinės reformų darbotvarkės:

 
ES Tarybos rekomendacijos Lietuvai ir jų įgyvendinimo priemonių rinkiniai:
 
 
Europos Komisijos Šalies ataskaitos:
 
 
Europos Komisijos metinės tvaraus augimo strategijos:
 
 
 

Daugiau informacijos apie Europos semestrą:

The European Semester (europa.eu)

 

Už Europos semestro koordinavimą Lietuvoje atsakinga Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų grupė.

Atnaujinimo data: 2024-03-15