Licencijavimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Eksporto politikos skyrius įgyvendina ES prekybos su trečiosiomis šalimis politiką.

Esminiai ES prekybą su trečiosiomis šalimis reglamentuojantys dokumentai:

  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1092,  kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/670, kuriuo nustatoma išankstinė Sąjungos priežiūra, taikoma tam tikriems importuojamiems tam tikrų trečiųjų šalių kilmės geležies ir plieno produktams

  • Europos Komisijos pranešimas dėl išankstinės priežiūros taikymo tam tikriems importuojamiems tam tikrų trečiųjų šalių kilmės geležies ir plieno produktams

  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 449/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 498/2012 dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai, paskirstymo

Eksporto politikos skyrius išduoda šiuos importo dokumentus:

Priežiūros dokumentus tam tikriems geležies ir plieno produktams, importuojamiems iš trečiųjų valstybių. Ši išankstinės plieno priežiūros sistema taikoma nuo 2016 m. birželio 3 d. iki 2020 m. gegužės 15 d.

Kvotos leidimus Rusijos kilmės spygliuočių medienos importui į ES.

Priežiūros dokumentus tam tikriems aliuminio produktams, importuojamiems iš trečiųjų valstybių. Ši išankstinės plieno priežiūros sistema taikoma nuo 2018 m. gegužės 12 d. iki 2020 m. gegužės 15 d.

Šiuo metu pasikeitus teisės aktams neišduodami šie dokumentai:

Priežiūros dokumentai tam tikrų kategorijų tekstilės gaminiams, turintiems Baltarusijos Respublikos ir Šiaurės Korėjos kilmę.

Išankstiniai leidimai ekonominiam laikinajam išvežimui perdirbti tekstilės gaminius Baltarusijos Respublikoje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-13