Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Eksporto politikos skyrius įgyvendina ES prekybos su trečiosiomis šalimis politiką.

Esminiai ES prekybą su trečiosiomis šalimis reglamentuojantys dokumentai:

  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 449/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 498/2012 dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai, paskirstymo

Eksporto politikos skyrius išduoda šiuos importo dokumentus:

Kvotos leidimus Rusijos kilmės medienos importui į Europos Sąjungą.

Šiuo metu pasikeitus teisės aktams neišduodami šie dokumentai:

Priežiūros dokumentai tam tikrų kategorijų tekstilės gaminiams, turintiems Baltarusijos Respublikos ir Šiaurės Korėjos kilmę, tam tikriems geležies ir plieno produktams, importuojamiems iš trečiųjų valstybių, tam tikriems aliuminio produktams, importuojamiems iš trečiųjų valstybių.

Išankstiniai leidimai ekonominiam laikinajam išvežimui perdirbti tekstilės gaminius Baltarusijos Respublikoje.

Atnaujinimo data: 2024-01-22