Strateginių prekių kontrolė

     NAUJA

- Prašymo išduoti eksporto licenciją (individualią, visuotinę) eksportuoti dvejopo naudojimo prekes arba individualią dvejopo naudojimo prekių tarpininkavimo paslaugų licenciją formą (EK-1)

- Prašymo išduoti eksporto licenciją (individualią, individualią laikinai išvežti, visuotinę) eksportuoti karinę įrangą arba išduoti siuntimo Europos Sąjungoje licenciją (individualią, visuotinę) siųsti karinę įrangą forma (EK-2)
Šį prašymą galite užsakyti ir per Elektroninės valdžios vartus čia

Prašymo išduoti importo licenciją (individualią, individualią laikinai išvežti, visuotinę) arba individualią įvežimo iš valstybės narės licenciją įvežti karinę įrangą forma (EK-3)
Šį prašymą galite užsakyti ir per Elektroninės valdžios vartus čia

Prašymo išduoti tranzito licenciją karinę įrangą vežti tranzitu forma (EK-4)

Prašymo išduoti tarpininkavimo licenciją derėtis, rengti arba vykdyti sandorį tarp licencijoje nurodyto pirkėjo ir pardavėjo dėl nurodytos karinės įrangos perdavimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos valstybės narės teritorijos arba trečiosios šalies teritorijos į bet kurią kitą trečiąją šalį, forma (EK-5)

- Prašymo išduoti galutinį panaudojimą patvirtinantį dokumentą (importo sertifikatą, galutinį panaudojimą patvirtinantį raštą) strateginėms prekėms forma (EK-6).
Šį prašymą galite užsakyti ir per Elektroninės valdžios vartus čia

Paslaugos teikėjai:
Rūta Sakalauskienė, tel. 865906035, el.p. [email protected]
Aušra Šablinskienė, tel. 865915769, el.p. [email protected]
Jūratė Vaigauskienė, tel. 862869500, el.p. [email protected]
Darius Jakutis, tel. 868531681, el.p. [email protected]
Kęstutis Kaminskas, tel. 866197635, el.p. [email protected]
Giedrė Persijanovė tel. 8 706 64 845, el.p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-22