Viešųjų pirkimų problematika ir sprendimų kryptys

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama išsiaiškinti, kaip patobulinti viešųjų pirkimų sistemą, kad taikant viešųjų pirkimų praktiką būtų užtikrintas kokybiškesnių paslaugų visuomenei teikimas, 2021 m. atiko viešųjų pirkimų sistemos vertinimą. Įvertinus visas gautas įžvalgas ir pasiūlymus, parengtas dokumentas „Viešųjų pirkimų problematika ir sprendimų kryptys“.

Siekiant išsiaiškinti, kokį poveikį padarė numatytos priemonės ir kokių veiksmų ateityje turėtų imtis viešųjų pirkimų politikos formavime ir įgyvendinime dalyvaujančios institucijos, kad viešųjų pirkimų sistema būtų veiksmingesnė, viešųjų pirkimų procesas būtų labiau orientuotas į efektyvų, socialiai atsakingą, inovatyvų, aplinką tausojantį pirkimo rezultatą, Ekonomikos ir inovacijų ministerija 2023 m.pakartotinai atliko viešųjų pirkimų sistemos vertinimą.

Įvertinus apklausų ir diskusijų rezultatus, taip pat skelbiamus duomenis, parengtas atnaujintas dokumentas „Viešųjų pirkimų problematika ir sprendimų kryptys“. Dokumente pateiktas viešųjų pirkimų sistemos vertinimas, pagrindinės probleminės viešųjų pirkimų sistemos sritys, į kurias vis dar turėtų būti nukreipti viešųjų pirkimų politiką formuojančių, įgyvendinančių ir viešųjų pirkimų sistemoje dalyvaujančių institucijų dėmesys, ir veiksmai, reikalingi probleminiams klausimams spręsti.

Atnaujinimo data: 2024-03-13