2007–2013 m. programavimo laikotarpio projektai sėkmingai užbaigti įgyvendinti vadovaujantis Europos Komisijos sprendimu C(2013) 1573 patvirtintomis gairėmis, t. y. dėl priimtų veiksmų programų, kurioms vykdyti teikiama Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo parama (2007–2013 m.), užbaigimo gairių ir finansų ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. 1K-377 „Dėl 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų plano ir dokumentų, kurie privalo būti pateikti Europos Komisijai iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, derinimo ir teikimo Europos komisijai grafiko patvirtinimo“ patvirtintomis nuostatomis.

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas priemones buvo įgyvendinta daugiau, kaip 3,6 tūkst. projektų už 1,5 mlrd. eurų  Europos Sąjungos fondų lėšų.

Atnaujinimo data: 2024-01-22