Valstybės ir verslo investicijos į aukštos kokybės mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP) daro įtaką ūkio konkurencingumui  ir ekonomikos augimui. MTTP plėtrai skirtomis  priemonėmis siekiama padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje, pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir MTTP bendradarbiavimą MTTP srityje.

Atnaujinimo data: 2024-01-22